Dimarts 23

Projecte COMPASS: cap a una innovació responsable en la indústria

Publicado el 23/10/2018

Post de l’Obra Social ”la Caixa”

La nostra societat depèn de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+i) per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu. Els productes i serveis innovadors tenen un gran potencial per millorar la vida dels consumidors i trobar solucions sostenibles per afrontar els grans reptes actuals, com ara la salut global, el progressiu envelliment de les nostres societats, les migracions massives, el canvi climàtic o la degradació ambiental.

No obstant això, la incertesa és inherent a les activitats de R+D+i, especialment en el camp de les tecnologies emergents. El desenvolupament de nous productes, processos i models de negoci pot tenir efectes no desitjats sobre la societat i el medi ambient que, sovint, són difícils de predir. Fer front a aquestes incerteses d’una manera responsable és clau per mantenir-se competitiu i ser capaç de dur noves innovacions al mercat. És aquí on la recerca i innovació responsables (RRI, per les seves sigles en anglès) poden ajudar.

La RRI pretén impulsar l’obertura del procés de R+D+i, convidant els diversos actors —acadèmia, indústria, responsables polítics, organitzacions socials i públic general— a col·laborar al llarg de les diferents etapes. L’objectiu és avançar cap a un sistema de R+D+i més obert, més participatiu, més reflexiu i més inclusiu, que permeti alinear millor la ciència i tecnologia amb els interessos i les expectatives de la societat, i trobar solucions per als reptes socials del segle XXI.

A la indústria, i especialment a les pimes, el concepte d’innovació responsable és relativament nou. La definició, els principis i les eines desenvolupades en l’àmbit de la R+D+i en universitats i centres de recerca no sempre són aplicables a l’entorn de les pimes. L’objectiu del projecte europeu COMPASS és ajudar pimes i ‘start-ups’ del camp de les tecnologies emergents a gestionar les seves activitats de R+D+i de manera responsable i inclusiva, dotant-les de les eines i capacitats necessàries.

El projecte va iniciar la feina a mitjan 2016 i està desenvolupant una plataforma en línia amb fulls de ruta sectorials, exemples inspiradors, materials de formació i una eina d’autoavaluació. Per desenvolupar aquests instruments s’han recollit evidències dels beneficis de la innovació responsable per a la indústria a través d’entrevistes a professionals dels sectors biomèdic, nanotecnològic i de ciberseguretat. També s’han extret dades de l’estudi d’exemples concrets dels sectors estudiats de l’organització de laboratoris d’innovació responsable.

En el projecte, coordinat per la Universitat d’Economia de Viena, hi participen institucions de sis països europeus. L’Obra Social ”la Caixa” lidera les activitats de comunicació i disseminació i ha impulsat el disseny i la posada en marxa de laboratoris d’innovació responsable en el sector de la biomedicina, en els quals han participat AnkarPharma, Biocat, CARE RESPITE, la Fundació GAEM, MANREMYC, QMENTA i SOM Biotech, i també la professora de la Universitat de Barcelona Itziar de Lecuona, subdirectora de l’Observatori de Bioètica i Dret, que amb la seva experiència i coneixements ha contribuït al seu bon desenvolupament. 

Els principals resultats assolits per COMPASS es presentaran públicament a la conferència final del projecte, que se celebrarà a finals del proper mes de març a Brussel·les.

Compartir

0