Dijous 21

La malaltia d’Alzheimer i altres tipus de demència, presents als projectes de CaixaImpulse

Publicado el 21/09/2017

Post de l’equip de CaixaImpulse, Fundació Bancària “la Caixa”.

El 21 de setembre diverses organitzacions de tot el món sensibilitzaran sobre la malaltia d’Alzheimer i altres tipus de demència. Aquesta malaltia, descoberta pel psiquiatre alemany Alois Alzheimer a principi del segle xx, representa fins al 70% dels casos de demència, un grup de trastorns que afecten diverses funcions cerebrals com la memòria, el pensament, el reconeixement, el llenguatge i la personalitat.

Aquest any, la Confederació Espanyola d’Alzheimer (CEAFA) ha apostat per empoderar les persones que reben un diagnòstic precoç, les opinions de les quals s’han de tenir en compte a l’hora de planificar estratègies per a l’abordament i tractament de la malaltia. Per això, el motiu del Dia de l’Alzheimer de l’any 2017 a Espanya és «Sigo siendo yo» («Segueixo sent jo»).

Més específicament, diversos projectes de CaixaImpulse aborden determinades qüestions relacionades amb la malaltia d’Alzheimer amb solucions innovadores. Per exemple, l’any 2015 es va posar en marxa el kit per a una detecció precoç de l’Alzheimer que té l’objectiu de desenvolupar un mètode ràpid i assequible per al diagnòstic precoç de la malaltia d’Alzheimer segons un nou biomarcador. Aquest nou mètode, desenvolupat per investigadors de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL), podria ser d’utilitat en centres d’atenció primària i hospitals, la qual cosa permetria el tractament precoç de la malaltia i la millora de la qualitat de vida del pacient. A més, el projecte sEHI se centra en una nova família de compostos (inhibidors solubles de les hidrolases de l’epòxid) amb l’objectiu de desenvolupar nous tractaments contra la inflamació cerebral, un signe precoç de la malaltia. Aquest projecte, posat en marxa aquest any, està liderat per científics de la Universitat de Barcelona.

A banda, projectes com Ekauri (2017) i Care Respite (2015) ofereixen noves eines per controlar la salut i la seguretat de les persones amb dependència. Ekauri està desenvolupat per Eurecat (Centre Tecnològic de Catalunya), mentre que Care Respite és una spin-off del Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ambdós projectes tenen el potencial per a l’aplicació directa, amb l’objectiu d’ajudar els pacients amb demència i els seus cuidadors a través de dispositius de monitorització assequibles i de fàcil utilització.

Aquests són només quatre exemples de les contribucions que provenen de la recerca i la transferència i que, a poc a poc, se sumen a la millora del diagnòstic, el tractament i la qualitat de vida dels pacients d’Alzheimer i els seus familiars.

Més informació

Dia Mundial de l’Alzheimer

Compartir

0