Dijous 10

Un compromís per la igualtat de gènere en la recerca en salut

Publicado el 10/11/2022

El 2019, directors i representants de dinou centres i instituts de recerca en salut de Catalunya van signar la Carta d’Hipàtia d’Alexandria, document en què mostraven el ferm compromís que prenien de posar fi a la desigualtat de gènere i contribuir activament a la millora del lideratge femení en el sistema de recerca català.

Aquest any, amb l’objectiu de reafirmar i fer avançar els compromisos que es van signar a la primera Cimera de Gènere dels Centres de Recerca en Salut de Catalunya, i també per debatre i promoure noves estratègies de transformació, s’ha celebrat la segona edició de la cimera, que ha tornat a reunir els líders dels centres de recerca amb expertes i experts de reconegut prestigi internacional.

En aquest esdeveniment, organitzat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i els departaments de Salut i de Recerca i Universitats (i-CERCA) de la Generalitat de Catalunya, hi ha col·laborat també la Fundació ”la Caixa”, per a la qual és una prioritat la igualtat de gènere i la diversitat en totes les seves dimensions.

Dels dotze punts que conté la carta, en destaquem els següents: afrontar la desigualtat salarial; eliminar els obstacles que han de superar especialment les dones en punts clau de la seva carrera investigadora; impulsar canvis en la cultura organitzativa i en l’estructura professional per eliminar barreres sistèmiques, biaixos inconscients, estereotips i desigualtats, i promoure la conciliació familiar i la inclusió de la diversitat.

Et deixem tots els punts a continuació:

1. Reconeixem que el sistema de recerca català no pot assolir tot el seu potencial si no incorpora el talent de totes les persones.

2. Reconeixem que avançar en la igualtat de gènere exigeix un compromís integral i genuí de tots els centres i instituts i, en particular, el paper actiu de les persones que tenen posicions de lideratge.

3. Som conscients que les iniciatives i les accions individuals de suport no són suficients per avançar cap a la igualtat de gènere. Veiem les noves prioritats de gènere dels governs i les agències de finançament i d’avaluació de la recerca en els àmbits local, nacional i europeu com una oportunitat per alinear les accions individuals. 

4. Reconeixem que les desigualtats per raó de gènere són una expressió de la representació insuficient de la diversitat en ciència. També reconeixem que els individus tenen múltiples identitats i ens comprometem a considerar les seves interseccions allà on sigui possible.

Per tant,

5. Ens comprometem a impulsar l’avanç de la igualtat de gènere als centres, i als instituts en particular, dirigint els esforços a resoldre la pèrdua de talent femení en la carrera científica i l’absència de dones en les posicions de lideratge.

6.  Ens comprometem a lluitar contra la desigualtat salarial, tant la vertical com l’horitzontal, davant la mateixa responsabilitat i el mateix nivell professional.

7. Ens comprometem a prendre accions per eliminar els obstacles que han de superar especialment les dones en punts clau de la seva carrera investigadora i, sobretot, en la transició del doctorat cap a una carrera professional estable.

8. Ens comprometem a abordar les conseqüències de les interrupcions de contractes laborals i la rigidesa del mercat laboral amb vista a la retenció i la progressió dels investigadors, especialment per a les dones investigadores.

9. Ens comprometem a promoure canvis en la cultura organitzativa i en l’estructura professional per eliminar barreres sistèmiques, biaixos inconscients, estereotips i desigualtats, i promoure la conciliació familiar i la inclusió de la diversitat.

10. Ens comprometem a aprofitar l’oportunitat de les noves prioritats de gènere en la recerca dels governs i les agències de finançament i avaluadores locals, nacionals i europeus. Així, conjuntament amb l’HRS4R Charter i altres iniciatives europees, ens comprometem a implementar internament els Gender Equity Action Plans (GEAP) i a compartir la nostra experiència amb altres centres i instituts per contribuir a un aprenentatge en comú.

11. Ens comprometem a formar els nostres equips investigadors i a donar-los suport perquè adoptin una actitud responsable amb la perspectiva de gènere en la recerca i la innovació, amb l’objectiu de millorar la qualitat del coneixement produït en benefici de tota la població.

12. Ens comprometem a prendre accions que vagin més enllà d’enfortir la representació de les dones per incloure-hi totes les formes de diversitat.

 

Compartir

0

Categoría:

Sense categoria