Dimecres 11

Neuroimatge per vèncer l’Alzheimer

Publicado el 11/04/2018

Post del Dr. Juan Domingo Gispert, cap de l’Àrea de Recerca en Neuroimatge. Barcelonaβeta Brain Research Center de la Fundació Pasqual Maragall.

Les tècniques de neuroimatge són la nostra principal «finestra» per entendre tant els processos biològics que tenen lloc durant l’envelliment saludable com aquells associats a les fases asimptomàtiques de la malaltia d’Alzheimer. Això és d’una gran rellevància ja que en les malalties del cervell, a diferència d’altres òrgans, és extremadament difícil accedir a mostres dels teixits afectats.

Un dels objectius principals del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) de la Fundació Pasqual Maragall és conèixer com i quan s’inicia el procés de l’Alzheimer, com evoluciona i quin és el millor moment per actuar. La neuroimatge és una aliada excel·lent en la recerca que portem a terme amb el suport de l’Obra Social ”la Caixa”.

Les diferents tècniques de neuroimatge proveeixen informació complementària. Hi ha algunes que ens permeten veure com és el cervell, és a dir, si el volum o la forma de les diverses àrees cerebrals estan dins de la normalitat o com canvien al llarg del temps. Hi ha tècniques que ens permeten avaluar l’aparició de lesions i d’altres poden registrar, per exemple, l’activitat cerebral associada a estímuls concrets o en repòs. Es pot anar encara més enllà i mesurar canvis cerebrals a escala molecular o detectar la presència de cúmuls anormals de proteïnes.

Les tècniques de neuroimatge principals són la tomografia computeritzada (CT), la ressonància magnètica (MR) i la tomografia per emissió de positrons (PET). La CT va ser la primera tècnica tomogràfica que es va introduir a la pràctica clínica i ens permet obtenir informació morfològica molt detallada. La RM, tot i desenvolupar-se inicialment com una tècnica morfològica complementària a la CT, ha evolucionat moltíssim des que es va introduir i, actualment, presenta una enorme versatilitat per obtenir informació funcional o metabòlica. Finalment, la PET presenta la capacitat de proporcionar informació a escala molecular amb una altíssima sensibilitat, gràcies a la utilització d’agents de contrast molt específics.

D’esquerra a dreta, imatges de MR, CT i PET de glucosa d’un mateix individu, adquirides per recerca al BBRC de la Fundació Pasqual Maragall.

Gràcies a aquesta informació, hem pogut comprendre molt millor els processos biològics que tenen lloc durant la progressió de la malaltia d’Alzheimer. Així, per exemple, hem pogut saber que dipòsits anormals de proteïna amiloide, que ja va descriure el Dr. Louis Alzheimer en els cervells dels malalts que va estudiar el 1906, poden aparèixer fins a vint anys abans dels símptomes clínics de la malaltia. Aquest llarg període asimptomàtic és ara l’objectiu de les intervencions orientades a prevenir la demència. En aquest sentit, les tècniques de neuroimatge també ens permeten avaluar l’eficàcia i els efectes adversos associats als nous tractaments experimentals. A la pràctica clínica, la neuroimatge també és una eina clau per al diagnòstic precoç de l’Alzheimer, així com per al diagnòstic diferencial de les altres demències. La neuroimatge és un camp molt dinàmic en què les innovacions són constants, un camp que ens obre noves finestres per conèixer millor aquest gran desconegut que és el cervell humà i ens ajuda a augmentar la nostra comprensió dels processos cerebrals patològics per així millorar el maneig clínic dels malalts.

Més informació

Estudi Alfa

Compartir

0

Categoría:

Investigació