Dijous 02

Les dones en el sistema econòmic i social del futur

Publicado el 02/11/2017

Imatge: «Què entenem per ciència?», «Què entenem per tecnologia?», en una activitat escolar. Fotografia: Ana M. González Ramos / Projecte Gentalent.

Post d’Ana M. González Ramos, investigadora sènior de la Universitat Oberta de Catalunya; professora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona; llicenciada en Sociologia i doctora en Estadística i Recerca Operativa; subdirectora de la revista Sociologia i Tecnociència; membre de la Junta de l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT-CAT).

El progrés dels països depèn de la incorporació plena de les dones en els sectors professionals més dinàmics i innovadors

La igualtat no és únicament una qüestió legal, sinó d’oportunitats entre les persones. Hem avançat molt en matèria de gènere des d’un punt de vista legal, establint un context d’igualtat social i laboral. Pensem que fa unes dècades no vèiem dones conduint autobusos, quan avui dia és habitual. Als anys vint del segle passat, per exemple, les dones podien estar qualificades per exercir una professió, però no l’exercien perquè n’eren excloses per raons legals o socials. Pilar Careaga, la primera dona enginyera d’Espanya, es va graduar en industrials i va fer les pràctiques com a maquinista a la Companyia Nord de Ferrocarrils, però després no va exercir la professió.

Imatge: Cartell creat en una escola: «Benvingudes dones (i homes) científiques». Fotografia: Ana M. González Ramos / Projecte Gentalent.

Actualment, només el 20% de les nenes trien una carrera tecnològica, tot i que la taxa d’ocupació en aquestes carreres és de les més altes. En la crisi passada, el percentatge de treballadors va romandre estable i les condicions laborals es van mantenir en aquestes professions. L’any 2030 s’estima que el 85% de les ocupacions actuals no existiran i que, en canvi, les professions tecnològiques aniran en augment, ja que seran imprescindibles per desenvolupar les tasques fonamentals del moment. Les especialitats referides a intel·ligència artificial, internet de les coses, gestió de les dades electròniques, cultura adaptada a les noves experiències i ciència avançada seran les encarregades de respondre a les qüestions més rellevants, com la cura, les noves malalties, les relacions socials i el consum. Per això, les dones no poden ser alienes a aquest context, sinó que també han de participar en el disseny del sistema econòmic i social del futur. Per exemple, s’atribueix a les dones un interès més gran per trobar solucions tecnològiques adaptades al respecte del medi ambient o el benestar comú, mentre que els homes estan més associats a la recerca de solucions a grans reptes i l’èxit personal.

A banda, les dones que s’han incorporat al mercat laboral es troben amb obstacles per promocionar-se i ocupar posicions de poder i visibilitat. Aquesta situació no és exclusiva del sector tecnològic: a les escoles on la majoria dels docents són dones, la direcció és ocupada habitualment per un home. En el cas de la tecnologia, se solapen les dues bretxes de gènere: les dones ni representen un percentatge equilibrat de gènere en les categories intermèdies i inferiors ni ocupen llocs de responsabilitat a les institucions.

Així, les noies no troben altres dones amb les quals es puguin identificar, fet que les animaria a triar aquestes professions i les apoderaria a l’hora de perseguir objectius de satisfacció professional. Les poques dones en aquestes posicions esdevenen heroïnes, encara que, com diuen elles mateixes, són persones normals que fan la seva feina, es preocupen pels seus treballadors i tenen cura d’elles mateixes i les seves famílies.

Aquestes qüestions les hem treballat al projecte RecerCaixa «GENTALENT: incorporant, retenint i promocionant el talent de les dones al sector ocupacional de les tecnologies», l’objectiu del qual ha estat combinar la recerca fonamental sobre la problemàtica de les dones ocupades/treballadores en el sector de la tecnologia i la innovació social amb la finalitat de fomentar un impacte en les estructures i les persones involucrades.

Més informació

Projecte GENTALENT

Enquesta final del projecte GENTALENT

Compartir

0

Tema:

recercaixa - rri