Dimecres 29

Ciutats obertes i intel·ligents per desenvolupar societats integradores

Publicado el 29/11/2017

Moment del B-Debate. (Imatge: Jordi Cabanes/Biocat)

Post de Josep M. Tormos i Àngel Gil, investigadors de la Fundació Institut Guttmann i responsables científics del B-DEBATE «Integrative Societies and Disability: Open and Smart Cities from Social Sciences».

Una societat forta és una societat cohesionada. Identificar tots els reptes i totes les oportunitats és indispensable per treure el millor de cada moment històric, poder compartir-ho i transmetre el millor llegat possible a les generacions futures.

La nostra societat i el nostre present estan caracteritzats per la influència de dos fets singulars: un canvi demogràfic amb fortes repercussions a la nostra societat i una revolució tecnològica protagonitzada per les tecnologies de la informació i la comunicació.

Les tecnologies mòbils, el big data, les ciutats intel·ligents i la Internet de les coses són elements catalitzadors d’un canvi social caracteritzat per un apoderament de la societat només comparable a l’aparició de la impremta, la ràdio o la televisió. La diferència, en aquest cas, ve donada per la capacitat que té cada individu per connectar o estar connectat amb un gran nombre de persones mitjançant les xarxes socials.

Si bé la major part dels efectes transformadors d’aquestes tecnologies en la nostra societat ha superat amb escreix les expectatives que podríem tenir, aquest impacte no ha estat tan evident en l’eliminació de barreres i l’augment de la participació de persones amb discapacitat.

El B-DEBATE «Integrative Societies and Disability: Open and Smart Cities from Social Sciences», una iniciativa de Biocat i la Fundació Bancària ”la Caixa”, va reunir diversos especialistes (investigadors universitaris, professionals dels mitjans de comunicació, representats d’organismes internacionals i de les principals associacions de persones amb discapacitat, investigadors científics, innovadors de l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació, i representats de les administracions) per tractar sobre les necessitats, les oportunitats i el desafiament d’aprofitar aquest canvi tecnològic singular. Es va debatre sobre el repte de construir societats més inclusives, per potenciar el protagonisme de totes les persones i destacar l’experiència i la capacitat innovadora de les persones que cada dia han de superar barreres arquitectòniques, tecnològiques i, moltes vegades, conceptuals, per fer efectiva la seva participació en la societat.

Les tecnologies de la comunicació han de servir per afavorir una societat més participativa, amb l’objectiu que els drets universals ho siguin, no sols en la seva denominació, sinó en la seva implantació efectiva, en la seva totalitat i per a tothom. Les tecnologies de la informació han d’ajudar a identificar i dimensionar objectivament els problemes per a les persones amb discapacitat i hem de ser capaços de calcular l’impacte de les mesures i polítiques adoptades. A banda, la recerca i la innovació social ens han de permetre formular nous models i noves polítiques, des de i per a la participació de tota la ciutadania, per impulsar l’equiparació efectiva d’oportunitats i la universalitat dels drets.

Les polítiques públiques han d’incorporar els conceptes de disseny universal i d’ajustament personal i s’han d’orientar a evitar o pal·liar les bretxes de desigualtat social. En els processos d’elaboració de polítiques o lleis, en l’aplicació efectiva d’aquestes o en el disseny de productes tecnològics han d’estar presents les persones amb discapacitat, i hi han de tenir un protagonisme com a cocreadores.

Una de les dificultats en l’àmbit dels productes tecnològics per a persones amb discapacitat és l’escàs mercat existent i, per tant, el poc interès de les empreses per produir-ne. Superar aquesta controvèrsia entre l’interès particular i el col·lectiu és, sens dubte, un autèntic repte social.

El model de discapacitat, que és una «construcció social», ha evolucionat vers un paradigma de «drets». Paradigma aquest que, com molts pensadors i investigadors contemporanis apunten, serà la base, en un futur, de les polítiques socials al món occidental. En aquest escenari és on la ciutadania amb diversitat i el sector tecnològic s’han de trobar per contribuir a crear una societat més vertebrada i integradora.

Més informació

B-DEBATE «Integrative Societies and Disability: Open and Smart Cities from Social Sciences»

Compartir

0

Categoría:

Investigació

Tema:

bdebate - societat