Divendres 08

Cap a un diàleg més inclusiu entre ciència i societat

Publicado el 08/06/2018

Post de l’Obra Social ”la Caixa”

Posar de manifest les debilitats dels processos de transmissió dels resultats científics a la societat i oferir recomanacions perquè aquesta comunicació sigui més ètica i inclusiva són alguns dels objectius del darrer treball elaborat per l’Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona.


Imatge: Ousa Chea, Unsplash.

El document analitza l’estat de la qüestió i posa alguns exemples de biaixos a l’hora de transmetre els avenços científics, com ara la falta de rigor, l’existència de conflictes d’interessos o la creació de falses expectatives. I és que, segons Pere Puigdomènech, professor d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques i un dels coordinadors del document, “els resultats científics tenen relació directa amb aspectes que incideixen en la nostra vida diària, com ara el desenvolupament de nous fàrmacs o de nous materials”.

És per això que el treball fa una sèrie de recomanacions per avançar cap a un diàleg més ètic entre els resultats de la recerca i la societat. Durant la presentació del document el 31 de maig, Puigdomènech en va desgranar algunes, com ara que els investigadors assumeixin com a part de la seva feina el fet de transmetre els resultats a la societat i la creació d’òrgans consultius per donar suport als responsables polítics en aspectes de caire científic.

Elaborat amb el suport de la Fundació Bancària ”la Caixa”, el ‘Document sobre els aspectes ètics del diàleg entre ciència i societat’ s’emmarca en el “replantejament de la governança de la ciència i la innovació cap a un model més inclusiu i participatiu”, tal com va indicar María Casado, directora de l’OBD i també coordinadora de l’estudi. Aquest model de recerca i innovació responsables aposta per una participació més activa dels diversos actors implicats en la ciència —investigadors, educadors, pacients, decisors polítics, empreses, etc.— en benefici del conjunt de la societat.

Més informació

Compartir

0