Dimecres 06

Biòpsia líquida: podem detectar precoçment un càncer?

Publicado el 06/03/2024

La biòpsia líquida és una nova tècnica de diagnòstic que fa possible la detecció i l’anàlisi de cèl·lules tumorals o fragments d’ADN tumoral presents en fluids corporals com la sang. Aquesta metodologia destaca per la seva naturalesa mínimament invasiva, que la converteix en una alternativa a les biòpsies tradicionals, les quals requereixen procediments quirúrgics per a l’obtenció de mostres de teixit tumoral. La capacitat de la biòpsia líquida de proporcionar informació detallada sobre la naturalesa genètica i molecular del tumor en temps real en fa una eina amb un gran potencial per a la personalització del tractament, ja que permet ajustar la teràpia en funció de l’evolució del tumor i de la resposta del pacient.

El 28 de febrer, a l’últim Debat CaixaResearch vam poder conèixer els avanços més recents en el desenvolupament d’aquesta nova tècnica. El debat, que va moderar Sergio Alonso, director adjunt del diari La Razón i fundador i director del seu suplement A Tu Salud, va reunir tres destacades investigadores que són al capdavant de tres projectes que reben el suport del programa CaixaImpulse Innovació per facilitar el trasllat d’aquesta nova tècnica a la pràctica clínica habitual: les doctores Lorena Diéguez, líder del grup d’investigació en Dispositius Mèdics del Laboratori Ibèric Internacional de Nanotecnologia de Braga; Cristina Saura, cap de la Unitat de Càncer de Mama de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i del grup de Càncer de Mama i Melanoma de l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron (VHIO) de Barcelona; i Olga Vera, investigadora principal júnior de l’IdiPAZ, a Madrid.

Aquestes van ser les idees principals abordades en el debat:

Què és la biòpsia líquida? 

La biòpsia líquida és «una prova diagnòstica basada principalment en fluids orgànics», defineix Olga Vera. S’hi utilitzen líquids com l’orina, la saliva, el líquid amniòtic o fins i tot la llet materna, cosa que permet la detecció de marcadors de malalties d’una manera no invasiva. Cristina Saura i Lorena Diéguez destaquen que la versatilitat i la menor agressivitat de les biòpsies líquides en comparació amb els mètodes tradicionals representen un canvi de paradigma en la medicina actual.

Quins fluids corporals s’utilitzen per fer la prova?

La importància de seleccionar el fluid corporal òptim per detectar traces de tumors va ser un dels focus de debat. La doctora Saura va emfatitzar que la tria depèn tant del tipus de tumor com del seu origen. «L’orina és idònia per a tumors genitourinaris, mentre que el líquid cefalorraquidi o fins i tot les llàgrimes poden ser utilitzats per a tumors cerebrals». En el cas del càncer de mama, la biòpsia líquida es duu a terme principalment en sang. «No obstant això, també és viable utilitzar altres tipus de fluids, com la llet materna. Com més proper sigui el fluid al tumor, millor, perquè la concentració de biomarcadors tendeix a ser més elevada», va explicar.

Per a què serveix la biòpsia líquida?

Les biòpsies líquides ofereixen un espectre ampli d’aplicacions que inclou no sols el càncer sinó també trastorns inflamatoris i condicions neurodegeneratives. Faciliten la possibilitat de fer un monitoratge dinàmic de la malaltia sense causar malestar al pacient. Aquest enfocament aplana el camí cap a la medicina de precisió, ja que permet ajustaments terapèutics basats en l’evolució molecular del tumor i en la resposta del pacient.

La doctora Diéguez va ressaltar que, depenent de l’objectiu perseguit, els diversos tipus de biòpsia líquida es poden utilitzar per a diferents propòsits: seleccionar el tractament més adequat, anticipar possibles recaigudes per mitjà de la detecció de malaltia mínima residual (és a dir, petites quantitats de cèl·lules canceroses que persisteixen al cos després del tractament del càncer), etc.

Serveix per al diagnòstic del càncer?

Les investigadores van destacar que el diagnòstic precoç del càncer a través de la biòpsia líquida encara no és una realitat perquè la concentració dels biomarcadors buscats en les primeres etapes acostuma a ser baixa. «Actualment, la sensibilitat de la biòpsia líquida no és prou alta; tot i així, ja s’està utilitzant amb èxit en pacients amb metàstasi. Estem treballant per millorar-ne la sensibilitat per poder-la aplicar en la detecció primerenca i en el seguiment de recaigudes», va apuntar Cristina Saura.

Quins són els avantatges d’una biòpsia líquida?

Les biòpsies líquides són un procediment menys invasiu i que té el potencial de ser més accessible i econòmic. Tenen a més una àmplia aplicabilitat, des de la detecció precoç i el cribratge poblacional fins a la predicció de recaigudes i la selecció de tractaments: l’espectre d’ús és il·limitat.

També es va parlar del paper crucial de les biòpsies líquides en l’evolució cap a una medicina de precisió. La doctora Saura va il·lustrar que aquesta tècnica ja està transformant el tractament del càncer metastàtic, ja que permet l’adaptació de les teràpies a les necessitats específiques de cada pacient basada en la detecció d’alteracions genètiques.

Com es detecten els tumors a partir de les biòpsies líquides?

Les biòpsies líquides detecten molècules o cèl·lules conegudes com a biomarcadors, que són característiques dels tumors. Aquests biomarcadors poden ser genèrics, és a dir, comuns a diversos tipus de càncer, o específics d’un tipus de tumor. «En casos avançats, és fonamental identificar els biomarcadors específics per poder escollir el tractament més adequat per a cada pacient», van explicar les investigadores. «Els biomarcadors genèrics són especialment útils per a la detecció i el cribratge». Aquesta flexibilitat indica que la tècnica de biòpsia líquida es pot adaptar tant al diagnòstic específic de tumors avançats com a la detecció precoç.

Són fiables les biòpsies líquides? 

Les participants van coincidir que, tot i que són prometedores, les proves varien en sensibilitat i especificitat segons el tipus de tumor i el biomarcador. Això implica la necessitat d’una anàlisi acurada de les dades sobre cost-eficàcia per determinar l’aplicabilitat de cada prova en la pràctica clínica.

Lorena Diéguez va compartir el seu optimisme sobre els avenços en aquest camp: «Nosaltres veiem millores, et diria, pràcticament cada dia… Els avenços són continus i cada vegada hi ha més aprovacions de noves tècniques, cada vegada amb més fiabilitat, més sensibilitat, més especificitat». Cristina Saura va ressaltar l’aprovació de tests específics per a diferents aplicacions, cosa que evidencia la direcció positiva de la recerca en aquest camp.

En abordar la possibilitat que les biòpsies líquides substitueixin les mamografies i les ressonàncies magnètiques, Cristina Saura va ser prudent i va indicar que les proves són complementàries. La doctora Vera va destacar l’avantatge de la biòpsia líquida: «Mentre que les imatges requereixen que el tumor assoleixi una mida específica per poder-lo detectar, la biòpsia líquida pot identificar cèl·lules tumorals».

La doctora Diéguez va descartar la possibilitat d’autodiagnòstic amb test fora de l’entorn hospitalari per la necessitat d’instruments especialitzats a l’hora d’analitzar les mostres.

Quant es triga a detectar un tumor a partir d’una biòpsia líquida?

En relació amb la rapidesa del procés, Olga Vera va indicar que des de l’obtenció de la mostra fins a assolir un resultat poden passar entre quatre dies i una setmana.

Una detecció primerenca mitjançant biòpsies líquides pot tenir un impacte significatiu en el tractament i en les taxes de supervivència. Cristina Saura va il·lustrar aquest punt amb l’exemple del càncer de mama, en el qual la detecció precoç i les millores en els tractaments han elevat la supervivència al 90 %. Les expertes van subratllar la importància de la investigació en la pràctica clínica per continuar millorant aquests resultats.

Malauradament encara no hi ha la possibilitat de detectar tumors incipients en persones asimptomàtiques, «no hi ha un test comercial per fer actualment això, però és un dels objectius de la investigació», va assenyalar Diéguez. Aquest és un dels reptes més significatius: la detecció de quantitats mínimes del marcador tumoral.

Quant costa una biòpsia líquida? 

Tot i que les biòpsies líquides encara no estan finançades en hospitals públics d’Espanya, iniciatives tant públiques com privades n’estan impulsant el desenvolupament i l’aplicació. La inversió en recerca i el mecenatge van ser esmentats com a factors clau per avançar en aquest camp. «Actualment hi ha un pla nacional en el qual s’està avaluant què s’hauria de finançar en la sanitat pública. A la privada sí que es poden sol·licitar els tests que estan aprovats», va aclarir la doctora Saura.

Les tres investigadores estan treballant per avançar en el desenvolupament d’aquesta nova tècnica. En què consisteixen els seus projectes? Quins avanços han aconseguit?

L’equip de Cristina Saura centra els esforços en el càncer de mama que es desenvolupa durant l’embaràs i el postpart. Aquest tipus de càncer és el més comú en dones menors de 45 anys i generalment s’acostuma a diagnosticar en estadis avançats en comparació amb altres càncers de mama, cosa que n’empitjora el pronòstic. L’equip desenvolupa un projecte que utilitza la llet materna per al diagnòstic primerenc d’aquest tipus de càncer de mama. «Cada cop més, observem que les dones posposen la maternitat. Al mateix temps, hi ha un augment significatiu en la incidència de càncer de mama en aquesta edat. També cal tenir en compte que durant el període postpart no es porten a terme mamografies perquè generalment es comencen a fer a partir dels 50 anys, cosa que deixa un buit en la detecció primerenca de la malaltia».

«En estudis previs, hem detectat en la llet materna de dones ja diagnosticades les mateixes alteracions que hi ha al tumor». A partir d’aquest descobriment, hem desenvolupat un panel que inclou les mutacions més comunes associades al càncer de mama diagnosticat en dones joves amb l’objectiu d’utilitzar-lo en dones sanes.

«Actualment estem buscant finançament per portar a terme un assaig clínic que inclourà 5.000 dones sanes i per al qual ja tenim el suport del programa CaixaImpulse de la Fundació ”la Caixa”. En aquest estudi recollirem mostres de llet i avaluarem l’efectivitat del nostre panel en el diagnòstic primerenc del càncer de mama, especialment en el període postpart».

El grup de la doctora Diéguez està desenvolupant una tecnologia que té molt bona fiabilitat per aïllar cèl·lules tumorals circulants, que es poden utilitzar com a biomarcadors per detectar el càncer metastàtic. «Ja tenim un prototip i l’hem posat en marxa amb un grup de pacients molt petit amb càncer colorectal». El proper pas és industrialitzar la tecnologia. «Tenim el suport de CaixaImpulse Innovació i ara també de la Comissió Europea: actualment gestionem un fons de 7 milions d’euros. Estic segura que aconseguirem que aquesta tecnologia tingui certificació i es pugui utilitzar com a sistema de diagnòstic per monitorar els pacients amb càncer de mama metastàtic i obtenir la selecció personalitzada dels tractaments».

«Pràcticament tots els nostres projectes actuals se centren en la biòpsia líquida», explica la doctora Olga Vera. «Tenim un projecte enfocat en tumors cerebrals en el qual hem desenvolupat una prova diagnòstica que ens permet no sols identificar, sinó també monitorar els pacients amb aquest tipus de tumors utilitzant un marcador present a la sang».

«A més, en l’àmbit del càncer de pulmó, estem desenvolupant un kit de diagnòstic per predir la resposta a la teràpia en pacients amb aquesta malaltia. Aquest kit es basa en la detecció de molècules específiques alliberades a la sang.»«D’altra banda, tenim un projecte molt prometedor en col·laboració amb el Departament de Pneumologia. En aquest projecte analitzem l’epiteli faringi de pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC) utilitzant un bastonet. Per mitjà d’aquesta anàlisi hem identificat dos marcadors que ens permeten predir amb alta fiabilitat quins pacients amb EPOC poden desenvolupar càncer en el futur.»

Compartir

0