Dijous 17

Bioenginyeria contra el càncer

Publicado el 17/05/2018

Post de Vienna Leigh, responsable de comunicació de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).


Imatge: D’esquerra a dreta, Xavier Trepat i Josep Samitier, responsables del projecte de l’IBEC seleccionat en la primera edició de la convocatòria MIT-Spain “la Caixa” Foundation Seed Fund.

Tot i que fa segles que es coneixen els efectes del càncer en les persones, les bases moleculars d’aquesta malaltia han estat un misteri fins fa poc. No obstant això, i malgrat l’èxit de l’enfocament molecular en les teràpies actuals, en molts casos el pacient desenvolupa resistència al tractament, de manera que se’n redueix dràsticament l’esperança de vida. Les causes poden ser múltiples: des de mutacions addicionals a les cèl·lules canceroses fins a la reactivació de vies moleculars en diferents punts de la cascada de senyalització. A causa d’aquesta resistència, els especialistes i investigadors del càncer han advertit que no podem comprendre completament com progressa el càncer només entenent les vies de senyalització bioquímiques. A més calen millors assajos per descobrir possibles fàrmacs nous i posar-los a prova, ja que les condicions de cultiu convencionals que s’utilitzen actualment, en dues dimensions, són un reflex pobre de la fisiologia real del pacient.


Imatge: IBEC

La resposta a aquesta necessitat la podria proporcionar la bioenginyeria. Gràcies a la unió de camps com la nanomedicina, la biofísica, la mecanobiologia, la biotecnologia, l’enginyeria de teixits i les TIC, aquesta jove disciplina pot proporcionar un nou enfocament que permeti una millor comprensió dels mecanismes moleculars implicats en el càncer. Aprofitant el potencial de la mecanobiologia, el projecte Bioengineering Against Cancer analitzarà les propietats mecàniques dels tumors per millorar el diagnòstic, el tractament i la supervivència en pacients amb càncer. Aquesta iniciativa és un dels dotze projectes seleccionats en la primera convocatòria MIT-Spain ”la Caixa” Foundation Seed Fund. Amb aquest programa, la Fundació Bancària ”la Caixa” i l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT) donen suport a projectes desenvolupats entre universitats i centres d’investigació espanyols, i grups de recerca del MIT amb l’objectiu de fomentar la col·laboració i la transversalitat en la generació de coneixement i potenciar la recerca de frontera.

Cada vegada hi ha més indicis que suggereixen que la senyalització bioquímica que promou la progressió dels tumors podria estar regulada en gran mesura per un factor purament mecànic: la rigidesa dels teixits. Els assaigs de laboratori revelen que sembrar cèl·lules sanes en substrats més rígids que el seu entorn fisiològic és suficient per induir-ne la transformació a un fenotip maligne. El projecte Bioengineering Against Cancer tindrà com a objectiu comprendre de quina manera la senyalització bioquímica interactua amb factors de naturalesa mecànica —com ara la rigidesa dels teixits— per impulsar la progressió tumoral, i també desenvolupar models de tumors «en xip» que reflecteixin amb precisió la tridimensionalitat dels teixits reals. A més d’oferir una imatge més real dels mecanismes moleculars implicats, aquests models també oferiran una plataforma més robusta per desenvolupar proves de toxicitat i medicaments més precisos.

Combinant la biologia molecular i les tècniques de biofísica avançada, el projecte pretén en primer lloc, esbrinar els mecanismes moleculars amb què les cèl·lules detecten i responen a la rigidesa dels teixits; en segon lloc, determinar de quina manera els factors mecànics governen la invasió del càncer, i, en tercer lloc, analitzar mostres i dades de pacients per il·lustrar la manera com els factors mecànics interfereixen o interactuen amb el diagnòstic i el tractament del càncer. Això conduirà a la descoberta de nous biomarcadors per a la detecció i el seguiment de tumors, i al desenvolupament d’estratègies terapèutiques més eficaces.

 

Més informació

Compartir

0

Categoría:

Investigació