Dimarts 20

Una bona qualitat del son és important tant per a la nostra salut individual com per a la global

Publicado el 20/11/2018

Post de l’Equip d’AdSalutem Institute


Imatge: B-Debate / Jordi Cabanas.

El passat mes d’octubre es van reunir a CosmoCaixa els experts mundials en medicina del son més importants per participar en el B-Debate “Sleep: The Fourth Pillar Of Health”, una iniciativa de Biocat i l’Obra Social ”la Caixa”. Resulta curiós el fet que si preguntem a cadascun d’ells quina és la raó per la qual dormim, cadascú té una resposta pròpia i diferent de la dels altres. La realitat és que dormir és un dels processos fisiològics més importants del nostre organisme per mantenir la salut física i mental. Passem més d’una tercera part de la nostra vida dormint i això indica que evolutivament la seva importància és molt alta per a la nostra vida i salut. Per descomptat, encara hi ha coses que no entenem sobre el son i el fet de dormir, i això fa que aquest camp encara resulti més atractiu per la seva enorme capacitat de creixement i desenvolupament per impactar en la salut global.

La medicina del son és un camp de la medicina que resulta integrador per definició i en el qual és necessari tenir una visió holística i multidisciplinària per poder avançar. El B-Debate sobre el son com el quart pilar de la salut va ser un debat obert de dos dies de durada amb participants plurals i multidisciplinaris sobre les noves evidències que determinen l’impacte del son en la nostra salut. Els experts coincideixen que la societat moderna i les rutines que hem establert exerceixen una pressió sense precedents sobre les hores que dediquem a dormir. Si bé és cert que cada persona adulta pot tenir unes necessitats diferents que poden variar entre les 7 i les 9 hores al dia, un gran percentatge d’adults dormen menys de les 7 hores mínimes recomanades. El mateix passa en els adolescents, els que necessiten més hores de son i que pateixen el dur impacte de la seva manca en la seva capacitat cognitiva i, per tant, en els seus resultats escolars i fins i tot en el seu rendiment esportiu.

Aquest dèficit de son no ha estat percebut com un problema de salut fins fa poc. Per exemple, diferents estudis econòmics apunten a un cost enorme en salut per als països i les empreses a causa del fet que la població dormi menys del que es recomana. Dormir poc afecta directament la capacitat cognitiva o a la presa de decisions, i això pot estar molt relacionat amb un alt percentatge d’accidents de trànsit o laborals. Per exemple, es considera l’apnea del son un factor de risc per patir accidents de trànsit a causa de la somnolència diürna que provoca el fet de no dormir bé.


Imatge: B-Debate / Jordi Cabanas.

Afegit a això, un tema recurrent en aquest B-Debate va ser la relació de la privació de son o de la mala qualitat del son amb el desenvolupament i l’aparició de diverses malalties entre les quals destaquen la d’Alzheimer, la de Parkinson, malalties cardiometabòliques, la depressió o fins i tot el càncer, entre d’altres. Un nombre creixent d’estudis amb alt rigor científic reflecteixen aquesta associació i intenten determinar els mecanismes associats. Per exemple, certes fases de la son estan associades a una “neteja” de productes del metabolisme que poden resultar tòxics per al cervell. No dormir prou o no dormir de manera correcta pot afectar aquest sistema de “neteja”. D’aquesta manera, alguns estudis han destacat com després dormir malament o poc hi ha un augment d’acumulació de proteïna beta-amiloide en el cervell, procés que està associat a la malaltia d’Alzheimer.

Dormir bé és necessari per tenir una vida sana, i si no es dorm bé, és altament probable patir problemes de salut. Aquesta visió de la son com un dels pilars de la salut no està del tot estesa i acceptada en la nostra societat. Tothom és conscient de la importància de la nutrició, de l’exercici físic o de l’estabilitat emocional, però se’ns escapa que el son és igual o més important que aquests per a una vida saludable.

Afegida a la pressió sobre les hores de son que exerceixen les nostres rutines, un alt percentatge de persones ­–es calcula que un 70 % de la societat en algun moment de la seva vida– pateixen trastorns del son que van des de diversos tipus d’insomni fins a l’apnea del son passant per altres trastorns menys prevalents com la síndrome de les cames inquietes. En la majoria dels casos, no dormir bé s’accepta com un problema propi que es pateix durant la vida i que no té solució. Res més lluny de la realitat, els trastorns del son tenen solució i tractar-los millora la salut, el benestar i redueix les probabilitats de patir certes malalties. Un alt percentatge de persones pateixen apnea del son i ni tan sols són conscients que té solució i que milloraria la seva vida i l’esperança de vida. És a les nostres mans que la medicina del son faci un pas endavant per millorar les nostres vides.

Aquest B-Debate estava enfocat a atreure l’atenció sobre la importància del son per a la salut global. Amb aquest objectiu, després de dos intensos dies de debat entre especialistes de diferents branques de la medicina, tots van signar un manifest en el qual es demana més reconeixement per al son com un determinant de la salut i més respecte de totes les institucions a les hores per dormir. La nostra salut està en joc. Si no som capaços de donar la importància que es mereix al son entre tots, la nostra salut i la salut global en patiran les conseqüències.


Imagen: B-Debate / Jordi Cabanas.

Compartir

0

Categoría:

Investigació