Dijous 16

20 innovacions biomèdiques més a prop de la societat

Publicado el 16/09/2021

Una alternativa innovadora als antibiòtics, elèctrodes millorats per detectar les malalties neurològiques en els nadons i una nova teràpia personalitzada per al sarcoma d’Ewing. Aquests són només tres dels 20 projectes d’innovació biomèdica de gran impacte social que aquest 2021 han rebut el suport de la Fundació ”la Caixa” per accelerar la seva arribada al mercat.

Des que es van crear el 2015, els programes d’innovació CaixaResearch tenen com a objectiu impulsar la innovació i la transferència de coneixement i tecnologies en l’àmbit de la biomedicina i la salut, a més de crear noves empreses basades en la recerca. Els seus dos convocatòries, Validate i Consolidate, s’adrecen a projectes en estadis més precoços i més avançats en la seva trajectòria de transferència al mercat.

20 projectes biomèdics que donen respostes innovadores a necessitats reals de salut

Els projectes seleccionats a les convocatòries CaixaResearch Validate i Consolidate 2021 tracten reptes concrets en el diagnòstic i tractament de malalties cardiovasculars i infeccioses (amb 3 projectes en cada cas), com també en neurociències i oncologia (amb 4 projectes en cada àmbit). Uns altres 5 projectes donen solucions específiques a reptes sanitaris més transversals o urgents, com la millora de la ventilació mecànica o l’ús de la intel·ligència artificial per optimitzar els procediments en salut.

Segons el tipus d’innovació, del total de projectes seleccionats enguany, 9 s’emmarquen en el camp de les teràpies i el desenvolupament de fàrmacs, i 11, en el del MEDTECH, que inclou tècniques de diagnòstic, dispositius mèdics i projectes de salut digital.

La Fundació ”la Caixa” impulsarà 17 nous projectes dels 97 presentats a la convocatòria CaixaResearch Validate, que dona suport a les primeres etapes de la innovació biomèdica. Els projectes reben del programa fins a 100.000 euros per validar les seves tecnologies i dissenyar un full de ruta per valoritzar. D’aquests, 12 provenen de centres de recerca, universitats i hospitals de Catalunya; 3, de Portugal; 1, de Galícia, i 1, de la Comunitat Valenciana.

A més, s’han triat 3 dels 39 projectes presentats a la línia CaixaResearch Consolidate, destinada a iniciatives més madures a les quals es vol ajudar perquè s’acostin a la inversió comercial. Dos projectes catalans i un de gallec rebran 300.000 euros cadascun per desenvolupar-se i arribar al mercat.

Més enllà del suport econòmic, tots els investigadors reben un acompanyament consistent en formació especialitzada en àmbits clau (com transferència de tecnologia, eines de finançament o negociacions) i mentoria (mentoring). Experts del sector, consultors i emprenedors els ajudaran a definir els millors plans de valorització, en el cas de Validate, i els seus plans de desenvolupament i comercialització de forma personalitzada, en el cas de Consolidate.

Sis anys impulsant la innovació biomèdica

En paraules del director corporatiu de Recerca i Salut, Àngel Font: “La valorització i la comercialització del coneixement que es genera en els centres de recerca segueixen sent un repte al nostre país, que ocupa el lloc número 16 a l’European Innovation Scoreboard, com a innovador moderat. Amb l’ajuda de CaixaResearch Validate i Consolidate, volem impulsar l’excel·lència científica, que sens dubte caracteritza la recerca a Espanya, perquè arribi al mercat i, per tant, a la societat”.

El programa es duu a terme des del 2015 en col·laboració amb Caixa Capital Risc i amb el suport de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT Health), un consorci europeu líder en innovació, centres de recerca i empreses innovadores en els camps de la biomedicina i la salut. Des de llavors, la Fundació ”la Caixa” ha destinat 13 milions d’euros a un total de 151 projectes innovadors en aquestes convocatòries, que aspiren a portar-los del laboratori al mercat. Així mateix, els equips dels projectes participants han rebut ja 2.362 hores de mentoria i assessorament, i 835 hores de formació, a més de 1.500 reunions amb experts.

Fins ara, ja s’han constituït 27 empreses derivades (spin-off) i s’han assolit 14,7 milions d’euros procedents d’altres fonts de finançament. A més, Dermoglass, un dels projectes d’edicions anteriors, desenvolupat per investigadors de l’IBEC i la UPC, va aconseguir l’any passat una fita en convertir-se en el primer dels projectes als quals CaixaResearch Validate dona suport que va llicenciar un dels seus actius (una tecnologia per tractar les úlceres cròniques) a una empresa farmacèutica, Laboratorios ERN.

A continuació us presentem els 20 projectes seleccionats el 2021:

Malalties cardiovasculars

Assaig de vas sanguini en un xip per al descobriment de nous fàrmacs cardiovasculars
Ezequiel Álvarez – Universidad de Santiago de Compostela
Convocatòria Validate
Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar un nou assaig farmacològic automatitzat que permeti provar els efectes dels fàrmacs en condicions més realistes per a les malalties cardiovasculars. Per a això, treballen en una tecnologia avançada de vas en un xip per imitar el flux continu dels vasos sanguinis humans i després provaran la seva resposta en una biblioteca de fàrmacs coneguts.

Predir la mortalitat per xoc cardiogènic
Oriol Iborra – Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)
Convocatòria Validate
Els investigadors han identificat 4 proteïnes amb les quals poden predir el resultat d’un pacient que pateix un xoc cardiogènic. Aquests resultats es faran servir per desenvolupar una prova anomenada CLIA que podria ajudar els metges a optimitzar els tractaments i prendre decisions ràpides per salvar vides i, per tant, tractar l’assignació deficient de recursos.

Microsensors sense fils per monitorar les malalties cardiovasculars
Laura Becerra Fajardo – Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Convocatòria Validate
Aquest projecte té com a objectiu millorar el control de malalties cardiovasculars. Els investigadors d’aquest projecte han desenvolupat IntraSenso-eAXON, un microsensor ultrafí i sense fils per al monitoratge continu de la pressió. Aquest dispositiu injectable proporcionarà actualitzacions constants sobre l’estat del pacient, fet que permetrà la detecció més primerenca de complicacions.

Perfusionista virtual
Daniela Tost – Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Convocatòria Validate
Aquest projecte ha desenvolupat una nova plataforma de formació on-line per a perfusionistes, els professionals mèdics que operen màquines cardiopulmonars artificials per a pacients críticament malalts. Proporciona una forma d’entrenament més barata i ubiqua per a estudiants i professionals de la perfusió, amb l’objectiu de millorar les seves habilitats i confiança, contribuint així a intervencions més segures.

 

Malalties infeccioses

Tap intel·ligent per a l’esterilització de catèters
Inês C. Gonçalves – INEB – Instituto Nacional de Engenharia Biomédica
Convocatòria Validate
Els catèters contaminats són la principal causa d’infeccions associades a l’assistència mèdica. Per evitar-les, aquest projecte està desenvolupant una tapa de catèter reutilitzable amb una vareta d’esterilització activada per llum que s’estén fins al connector de catèter, i atura així qualsevol infecció bacteriana sense induir resistència microbiana.

Citometria de flux potenciada per diagnosticar i controlar el VIH, la tuberculosi i la COVID
Marta Ruiz-Riol – Institut de Recerca de la Sida ”la Caixa” – IrsiCaixa
Convocatòria Validate
La citometria de flux és una eina biomèdica que mesura les particularitats de les cèl·lules en un corrent de fluid. Aquest projecte ha desenvolupat i patentat una metodologia “citometria de flux en mode Boost” que captura una gamma més diversa de respostes limfocitàries específiques contra patògens. Això s’ha aplicat a la infecció per VIH, Mycobacterium tuberculosi i SARS-CoV-2, i s’han detectat respostes obviades amb els procediments actuals i que juguen un paper fonamental en el maneig d’aquestes malalties.

Desactivar bacteris com a alternativa als antibiòtics
Ricardo Monteiro – i3S – Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto – Associação
Convocatòria Validate
Aquest projecte explora una alternativa innovadora als antibiòtics que implica “desarmar”, en lloc de matar, els bacteris. Els investigadors han identificat un candidat a fàrmac líder que es dirigeix ​​als sucres de la paret cel·lular per fer inofensiu el bacteri Listeria monocytogenes (Lm).

 

Neurociències

Elèctrodes avançats per detectar patologies neurològiques en nadons
Albert Fabregat-Sanjuan – Universitat Rovira i Virgili
Convocatòria Validate
Aquest projecte té com a objectiu millorar el diagnòstic d’afeccions neurològiques en nounats. Els investigadors han dissenyat un nou elèctrode específic que permet un millor registre de l’activitat neuronal del cervell, i alhora és senzill de col·locar i extreure amb més seguretat pel nounat. L’elèctrode dissenyat dona resposta a necessitats específiques com la flexibilitat per permetre un control còmode del nadó, una millor qualitat de senyal per a enregistraments a llarg termini i un disseny translúcid per poder veure la pell.

Alliberament controlat de fàrmacs mitjançat per nanopartícules per a la lesió de la medul·la espinal
Diogo Trigo – Universidade de Aveiro
Convocatòria Validate
Els investigadors estan desenvolupant NanoSpain, una nova teràpia per a les lesions de la medul·la espinal via l’administració de fàrmacs amb nanopartícules. El seu innovador enfocament permet un alliberament de gradient, que activa els mecanismes de regeneració neuronal i inhibeix la formació de cicatrius glials que poden prevenir la recuperació.

Reposicionament de fàrmacs per al tractament de l’atròfia muscular espinal
Piotr Konieczny – Universitat de València
Convocatòria Validate
Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar un nou tractament per a l’atròfia muscular espinal, una malaltia que afecta 1 de cada 7.000 a 10.000 persones a tot el món. L’equip ha identificat dos fàrmacs que han mostrat un excel·lent perfil de seguretat en l’ús crònic. L’objectiu és explorar la reutilització d’almenys un d’aquests fàrmacs i validar-ne l’ús en pacients amb AME.

Millorar el tractament de l’ictus isquèmic agut
Alicia Martínez – Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)
Convocatòria Consolidate
L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar BraiN20, un dispositiu mèdic no invasiu que proporciona un seguiment continu de la viabilitat cerebral dels pacients amb ictus isquèmic agut (IIA). BraiN20 determina quins pacients es beneficiaran de la trombectomia mecànica, el tractament de referència actual per als pacients amb IIA.

 

Oncologia

Teràpia del càncer per a tumors proliferatius i altament metabòlics
Maria Buxadé – Fundació HiTT
Convocatòria Validate
Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar una teràpia anticancerígena innovadora basada en la inhibició d’una proteïna altament expressada en molts dels tumors més agressius. Els investigadors han descobert petites molècules que són prometedores dianes terapèutiques i ara estan treballant per identificar la candidata principal.

Immunoteràpia de cèl·lules T amb CAR per al sarcoma d’Ewing
Pablo Menéndez – Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras
Convocatòria Validate
L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar una immunoteràpia per al sarcoma d’Ewing, un càncer d’ossos que afecta principalment infants i adults joves i que encara és incurable. Els investigadors han identificat tres antígens que estan altament expressats al sarcoma d’Ewing i han desenvolupat un mitjà per atacar només les cèl·lules que expressen els tres antígens, evitant així la toxicitat associada amb l’atac a les cèl·lules normals que expressen només un d’aquests antígens.

Inhibidor dirigit per aturar les metàstasis de càncer de colon
Angélica Figueroa – Fundación Profesor Novoa Santos
Convocatòria Consolidate
Els investigadors han identificat una diana terapèutica prometedora que s’expressa a les cèl·lules tumorals a mesura que evolucionen cap a cèl·lules metastàtiques. Actualment estan desenvolupant un fàrmac que inhibeix la metàstasi al càncer de colon.

Correcció d’alteracions genètiques per tractar el càncer de pulmó
Jordi Hernández – Centre de Regulació Genòmica (CRG)
Convocatòria Consolidate
Els investigadors han desenvolupat una tècnica per corregir una alteració genètica associada amb el càncer de pulmó. En estudis preclínics, han aconseguit reduir la taxa de creixement tumoral i augmentar la supervivència general. Ara maduraran la seva prova de concepte per avançar cap a l’aplicació mèdica.

 

Altres ciències de la salut

Prevenció de l’atròfia del diafragma en pacients amb ventilació mecànica
Sofía Ferreira (Project Leader – Heecap) i Oriol Roca (Investigador Principal – Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR))
Convocatòria Validate
Els investigadors tenen com a objectiu dur a mercat Heecap, un nou dispositiu per prevenir la disfunció del diafragma en pacients amb ventilació mecànica. La seva tecnologia aplicarà estimulació elèctrica per mantenir el diafragma actiu durant tot el procediment. Actualment estan treballant per a la validació clínica d’aquesta tecnologia.

Gestió electrònica de la ventilació mecànica en pacients en estat crític
Leidy Yanet Serna – Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Convocatòria Validate
Aquest projecte acostarà al mercat MV-Optimizer (MV-O), una tecnologia per millorar el tractament de pacients sota ventilació mecànica. MV-O simularà la resposta del pacient a diferents configuracions del ventilador i ajudarà els metges a determinar la millor teràpia ventilatòria per a cada pacient. S’espera que MV-O redueixi la durada de les estades hospitalàries en un 5 %, fet que reduirà considerablement els costos de metges i l’ocupació en unitats de cures intensives.

Certificació de sistemes d’IA en aplicacions sanitàries
Alexandre Perera – Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Convocatòria Validate
Els investigadors han dissenyat eines d’auditoria per estandarditzar el control de qualitat dels models de salut d’’IA, que inclouen una base de dades de riscos prèviament identificats en els sistemes d’IA en salut. Una vegada que s’audita un nou sistema, un segellat criptogràfic serveix com a segell tecnològic per verificar el compliment de cada predicció.

Agroquímics per a la resistència dels cultius al canvi climàtic
Ana I. Caño-Delgado – Centre de Recerca en Agrigenòmica
Convocatòria Validate
Els agroquímics que protegeixen els cultius dels factors estressants relacionats amb el clima podrien millorar el rendiment, alhora que es manté un sistema agrícola sostenible. No obstant això, aquestes tecnologies no estan disponibles actualment. Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar un producte innovador que ompli aquest buit en el sector agrotecnològic.

Plataforma de IA para la valoración de los trasplantes de hígado
Gemma Piella – Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Convocatòria Validate
Aquest projecte té com a objectiu acostar al mercat LiverColor, una innovadora eina de diagnòstic que fa servir intel·ligència artificial per avaluar fetges per a trasplantament. A més, avançarà en el seu desenvolupament per proporcionar una avaluació in vivo de fetge mitjançant endoscòpia, fet que permetrà als metges identificar i monitorar molt més fàcilment els pacients amb esteatosi i/o fibrosi.

Compartir

0