Dimecres 01

L’RRI Toolkit: «A punt per fer-lo servir!»

Publicado el 01/03/2017

Post d’Ignasi López, Daniel García, Belén Perat i Eva Zuazua, membres de l’equip d’RRI Tools a la Fundació Bancària “la Caixa”

Després de tres anys intensos i gratificants, el projecte RRI Tools ha arribat al final i deixa com a llegat l’RRI Toolkit, un kit d’eines per a la recerca i la innovació responsables (RRI).

Per què l’RRI?

La ciència i la tecnologia són forces transformadores que han concedit als éssers humans la capacitat d’alterar els ecosistemes, el clima de la Terra i, fins i tot, els components bàsics de la matèria i de la vida mateixa. La nostra societat depèn de la investigació i de la innovació per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu de les nostres societats i per fer front als grans reptes socials actuals, com el canvi climàtic o la salut global.

Així, el coneixement nou en diferents àmbits ens permet comprendre millor el món que ens envolta i a nosaltres mateixos i ens facilita el descobriment de solucions noves a problemes nous. No obstant això, en paral·lel amb el gran impacte positiu sobre el benestar humà, el vertiginós progrés cientificotecnològic també provoca l’emergència de nous riscos i dilemes ètics d’un alt potencial d’impacte social. Només hem de pensar, per exemple, en l’impacte futur del progrés en intel·ligència artificial sobre l’ocupació o l’impacte de les noves tècniques de manipulació genètica sobre la salut i sobre la definició mateixa del que ens fa humans.

Com podem aconseguir doncs que, a les nostres economies i societats cada vegada més basades en el coneixement, produïm la millor ciència i tecnologia i, alhora, ens assegurem que els seus resultats ofereixin beneficis per a tothom, de manera sostenible i ajustant-se als valors de la societat? La recerca i la innovació (R+I) han esdevingut un assumpte que requereix de la participació de tota la societat. L’acadèmia, la indústria i els polítics, però també les organitzacions socials i el públic general participen cada vegada més del desenvolupament científic i fan que l’R+I esdevingui un sistema més obert, més participatiu, més reflexiu i més democràtic. La recerca i la innovació responsables (RRI, per les sigles en anglès) agrupa polítiques científiques importants que contribueixen al canvi en aquesta direcció: la consideració dels aspectes ètics en tots els àmbits de l’R+I i la importància de la integritat científica, la participació pública a la ciència, la igualtat de gènere en la recerca o l’accés obert als resultats de la ciència en són algunes.

Per què RRI Tools?

El concepte de l’RRI suscita un interès creixent i rep cada cop més suport en l’àmbit de la política científica a escala europea. Al programa marc de la Unió Europea Horitzó 2020, un dels programes de finançament científic més importants del món, l’RRI és un element transversal i les seves peces clau s’hi estan incorporant en gran mesura.

Alhora, molts científics, institucions científiques i països sencers, donen cada vegada més importància als aspectes socials de la ciència. És el cas d’iniciatives de finançament com la Challenge Driven Innovation de Vinnova (l’institut públic de finançament a Suècia), que fomenta la participació d’entitats socials en la innovació; la Missió per a la Igualtat de Gènere del CNRS francès; les Science Shops, veritables oficines de transferència social d’algunes universitats europees; les iniciatives d’accés obert o els projectes de ciència ciutadana en àmbits com l’exploració espacial o la síntesi de proteïnes.

Com podem facilitar el coneixement de totes aquestes iniciatives i eines perquè els diferents elements del sistema —des de gestors de la ciència i la innovació a investigadors i al públic no especialitzat interessat en l’impacte de la ciència— en puguin treure conclusions i contribuir a la seva manera a una recerca més responsable?

Aquesta ha estat precisament la finalitat del projecte RRI Tools: desenvolupar un paquet d’eines digitals, l’RRI Toolkit, que ajudi totes les parts implicades en el sistema d’R+D+I a familiaritzar-se amb l’RRI i a fer-la realitat.

El projecte RRI Tools ha estat dut a terme per un consorci multidisciplinari format per vint-i-sis institucions i liderat per la Fundació “la Caixa”. S’han constituït dinou nodes actius en trenta països europeus. Aquests centres d’activitat han estat els responsables de difondre el concepte d’RRI, de sensibilitzar els que prenen decisions a escala nacional i regional i d’impulsar un ampli programa de formació en l’ús de l’RRI Toolkit. L’objectiu final era crear una comunitat de pràctica europea que aplegués totes les persones i organitzacions al voltant d’aquesta nova visió de desenvolupament científic i social, que poden fer servir contínuament l’RRI Toolkit i contribuir-hi.

L’RRI Toolkit, un kit d’eines en línia

Aquest conjunt d’eines en línia conté prop de 500 recursos: eines, pràctiques inspiradores, projectes i documents de referència que t’ajudaran a comprendre millor el concepte de recerca i innovació responsables i a aplicar-lo a la teva institució o a la teva activitat diària. També conté una sèrie de guies pràctiques per a l’aplicació d’alguns dels recursos seleccionats per àmbits i funcions específiques com ara per al disseny d’una convocatòria oberta de recerca d’impacte social o la incorporació de l’RRI en l’àmbit universitari.

Està dissenyat per servir a la comunitat i continuar creixent i desenvolupant-se. Com a eina participativa, pertany a tothom. Tant si ets membre de la comunitat investigadora com de l’educativa, tant si ets responsable polític com si treballes al sector empresarial i industrial o en entitats de la societat civil, hem recopilat recursos adaptats al teu camp d’activitat específic, en una varietat de temes com la participació ciutadana, la governança, l’educació científica, la igualtat de gènere, l’accés obert i l’ètica.

Per completar tots aquests recursos, RRI Tools ha desenvolupat un programa formatiu amb un complet conjunt de materials i més de noranta seminaris que s’han celebrat el 2016 al llarg de tot Europa. L’objectiu d’aquests seminaris era capacitar tots els actors implicats en l’àmbit de l’R+D+I en l’aplicació de l’RRI i fomentar la difusió d’aquest concepte per tot Europa.

RRI Tools ha construït una comunitat de pràctica que fins a la data té més de 1.100 membres i 5.000 seguidors en xarxes socials i que creix dia a dia, el que demostra el gran interès dels diferents actors europeus. Si encara no ho has fet, entra a l’RRI Toolkit.

Si vols saber més sobre el projecte RRI Tools i sobre l’RRI Toolkit pots descarregar-te aquesta guia:

Punts destacats de la conferència final d’RRI Tools

La conferència final d’RRI Tools va tenir lloc els dies 21 i 22 de novembre de 2016 a Brussel·les. Aquest fòrum, dissenyat per analitzar i compartir de manera distesa coneixements sobre com es pot basar la investigació i la innovació en uns fonaments més oberts i responsables, va reunir més de 250 participants, incloent-hi responsables de polítiques, d’àmbit europeu, nacional i regional i representants de la comunitat científica, el sector empresarial i la indústria, organitzacions de la societat civil i la comunitat educativa.

El primer dia, les sessions van fer balanç del que s’ha aconseguit fins ara en el camp de l’RRI. El segon dia l’objectiu va ser conèixer enfocaments similars en altres parts del món, debatre sobre com els principis de l’RRI poden ajudar a fer front alguns dels principals reptes socials, com la salut global, l’escassetat de recursos i el canvi climàtic, i mirar cap al futur.

La conferència també va acollir la cerimònia del Premi a la Investigació i la Innovació Responsables (EFARRI), una iniciativa germana impulsada per sis fundacions europees (King Baudouin Foundation, Fundació “la Caixa”, Fondazione Cariplo, Lundbeck Foundation, Robert Bosch Stiftung i European Foundation Centre) destinada a reconèixer els tres millors projectes d’RRI a Europa. Els seleccionats van ser Mistra Urban Futures (Suècia), sobre la cocreació de coneixement per a un desenvolupament urbà sostenible, el projecte IMRR (Itàlia), sobre gestió sostenible del riu Red-Thai Binh de Vietnam i MiCROWDscopy (Espanya) sobre videojocs, mòbils i big data per al telediagnòstic col·lectiu de malalties globals com la malària i la tuberculosi.

Si et vas perdre la conferència, mitjançant aquest enllaç pots accedir als materials i resultats principals: vídeos, fotografies, presentacions i documents.

Esperem que els recursos de l’RRI Toolkit serveixin per potenciar, encara més, el desenvolupament i la implementació de l’RRI a Europa.

Compartir

0

Tema:

rri