Dijous 07

La teva salut, el nostre repte

Publicado el 07/04/2022

El 2020, l’OMS apostava per abordar de manera coordinada 13 reptes que posaven en risc la salut del planeta. Apuntava tant la necessitat d’investigar com d’assegurar que les solucions de salut arribin a totes i cadascuna de les persones que les necessiten. Des de la Fundació ”la Caixa”, col·laborem amb altres organitzacions filantròpiques i governamentals internacionals per donar suport a aquesta aposta per una salut universal i equitativa que pot salvar milions de vides en els pròxims anys. 

La salut no depèn només de la nostra biologia, ni tampoc exclusivament de les nostres decisions individuals. De fet, molts estudis demostren que l’esperança de vida d’una persona està molt lligada al seu lloc de residència.

Les solucions són a les nostres mans. Millorar la teva salut, la de tots, no és un repte fàcil, però és el nostre repte. I tenim la recerca com a aliada.

Avui, en el Dia Mundial de la Salut, et presentem quatre investigadors de la xarxa CaixaResearch de la Fundació ”la Caixa”, el programa amb el qual donem suport a la recerca i innovació biomèdica. Els quatre ens expliquen alguns dels motius pels quals moltes persones al món moren prematurament. I, també, de quina manera a través de la recerca podem frenar les problemàtiques, ja siguin genètiques, socials o ambientals, que impedeixen que la teva bona salut es pugui mantenir en el futur.

 

Pandèmies: control o erradicació?


Nuria Izquierdo-Useros, IrsiCaixa

Nuria Izquierdo-Useros lidera un equip a IrsiCaixa que desenvolupa eines terapèutiques per frenar malalties com el VIH o el SARS-CoV-2, i controlar l’evolució de diferents pandèmies. «Tots dos són virus amb una alta capacitat de contagi», explica Izquierdo-Useros. «Per això tots dos han causat pandèmies, encara que facin servir vies d’infecció molt diferents.» 

També l’èxit del seu control es deu a estratègies alternatives. Les teràpies antivirals mantenen el virus indetectable en persones infectades amb VIH. I, en el cas del SARS-CoV-2, hem aconseguit una gran protecció davant la malaltia severa mitjançant les vacunes. 

Però, podrem erradicar-los? Ni és fàcil ni necessàriament hauria de ser l’única prioritat, si pensem en clau de salut global. Estar preparats per a les necessitats de la salut del futur, que sens dubte portarà altres pandèmies, requereix enfocaments més complexos. «Hem aconseguit una vacuna en temps rècord, però la situació humanitària hauria estat molt millor si també haguéssim disposat de tractaments antivirals eficaços per a la COVID-19.» 

Les solucions terapèutiques polivalents són una gran eina per al control de malalties infeccioses i de futures pandèmies, ja sigui amb nous tractaments profilàctics o amb noves vacunes. IrsiCaixa treballa en una vacuna que, en fase preclínica, actua sobre diferents variants del SARS-CoV-2 i que també podria ser útil enfront de futurs coronavirus. En el cas del VIH, treballen en un nou concepte de vacuna terapèutica que evitaria el desenvolupament de la sida en persones infectades sense necessitat d’un tractament de per vida.

 

Càncer: tecnologies per accelerar solucions


José A. Seoane, VHIO

José A. Seoane lidera investigacions per a la caracterització molecular del càncer al Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO). Ho fa amb eines computacionals amb les quals esperen entendre millor com diagnosticar i tractar millor cada tipus de càncer. «Durant els últims dos anys, la comunitat científica ha après molt sobre mutacions i sobre com evolucionen els virus. Dins d’un tumor té lloc una cosa semblant: el càncer evoluciona i apareixen mutacions i diferents “soques”», explica. I si el nostre tractament no funciona bé per a totes, la soca resistent s’imposa. 

De fet, gràcies a les tecnologies de seqüenciació i a algoritmes cada vegada més intel·ligents, hem entès que el càncer no és una malaltia, sinó moltes. I per això la medicina de precisió va guanyant força, ja que ens permet tractar de forma específica cada tumor. «Aquestes teràpies triguen a arribar a la clínica, però ja estem veient una millora significativa en les perspectives dels pacients. I en els pròxims anys aquesta millora serà més evident», afegeix Seoane. «Crec que en un futur, podrem curar molts tipus de càncer, i que d’altres es cronificaran. L’objectiu és que un pacient no mori de càncer, sinó que mori amb càncer.»

 

Alzheimer: fomentar la salut com a millor atac contra la malaltia

Parlem amb Eider Arenaza-Urquijo, una de les investigadores destacades del projecte Alfa del BarcelonaBeta Research Center, la recerca amb la cohort de voluntaris més gran del món per entendre els mecanismes cerebrals i els estils de vida associats amb la resiliència en la malaltia d’Alzheimer.

El nombre de persones amb la malaltia d’Alzheimer augmenta d’una manera alarmant a mesura que les poblacions envelleixen. Però, segons Arenaza-Urquijo, això no ha de ser necessàriament així. «La malaltia d’Alzheimer es pot prevenir, i hi treballem dia a dia», assegura. «Vivim més anys, però no sempre amb bona salut. Amb la nostra recerca, volem prevenir malalties neurodegeneratives, però també veure com envellir activament.»

En els últims anys, hem aprofundit en l’impacte d’intervencions en la dieta, l’activitat física i cognitiva, i el control del risc vascular, per esmentar-ne les més importants, en la resiliència i la reserva cerebral com a eines per prevenir o retardar la malaltia d’Alzheimer. 

«Actualment, prop del 30 % de les persones amb aquesta patologia al cervell no tenen símptomes», ens diu.  A més, cada vegada existeix major evidència que alguns factors modificables estan associats al desenvolupament de la patologia, entre els quals s’inclouen l’estimulació cognitiva, l’educació, l’activitat física i l’estrès.

I més enllà de la prevenció, podrem tractar la malaltia d’Alzheimer? Encara no hem aconseguit trobar-ne un fàrmac eficient. «S’estan desenvolupant fàrmacs que puguin reduir l’acumulació de plaques d’amiloide, que creiem que causa la malaltia. Però queda molt camí per recórrer, ja que no sabem quin és l’efecte de l’eliminació d’aquestes plaques en els símptomes de la malaltia d’Alzheimer», afegeix. 

 

Resistència antimicrobiana: el pols entre l’evolució i el mal ús terapèutic


Jordi Vila, ISGlobal

A ISGlobal, Jordi Vila lidera la iniciativa de Resistència Antimicrobiana, que combina la recerca i el desenvolupament de nous antibiòtics amb la divulgació i l’assessorament per frenar aquesta amenaça de salut global. «Els bacteris resistents sorgeixen per mecanismes naturals que causen mutacions en el seu genoma o l’adquisició de gens de resistència per transferència entre bacteris», explica Vila. «És l’exposició als antibiòtics el que els proporciona un avantatge adquirit i en facilita l’expansió.»

L’efecte d’aquests bacteris multiresistents, que poden afectar qualsevol persona, és més gran en les que tenen algun tipus d’immunosupressió. El 2019, se’n van produir més d’un milió de morts anuals, i es podria arribar als 10 milions el 2050 si no ho impedim. 

«És difícil prevenir l’augment progressiu de la resistència bacteriana, però el podem disminuir», ens diu. L’ús més racional dels antibiòtics, en humans i en animals, frenaria l’aparició de bacteris multiresistents. I el control epidemiològic, local i derivat de la globalització, així com de les migracions d’aus i altres animals, és imprescindible.

I, així mateix, necessitem nous antibiòtics. «Científicament, cada vegada és més difícil desenvolupar-los i, a més, la seva rendibilitat és baixa.» El desenvolupament d’un nou antibiòtic costa uns 800 milions de dòlars, i els temps per recuperar la inversió són molt llargs, ja que només se subministra durant períodes de temps curts. Per això és important promoure aquestes investigacions des de centres com ISGlobal o des de petites empreses biotecnològiques. 

 

La teva salut, un repte compartit

Aturar les malalties infeccioses i preparar-nos per a les pandèmies futures, protegir i millorar els antibiòtics, o fer servir les noves tecnologies en benefici de la salut de tots són només alguns dels reptes que la comunitat internacional s’ha proposat abordar en els pròxims anys. Amb el programa CaixaResearch de la Fundació ”la Caixa”, sumem esforços, recerca i innovació en salut, i impulsem el treball dels millors científics a Espanya i Portugal. Amb cada convocatòria, amb cada col·laboració, ens apropem una mica més al nostre objectiu de millorar la teva salut i la de tots. 

La teva salut és el nostre repte. La recerca és la nostra aposta per la salut de tots.

Compartir

0

Categoría:

Investigació