Divendres 27

La recerca posa fre a l’hepatitis

Publicado el 27/07/2018

Post de l’Obra Social ”la Caixa”

Hepatitis. f. Malaltia inflamatòria que afecta el fetge. La seva causa pot ser infecciosa, immunitària o tòxica.

El dia 28 de juliol se celebra el Dia Mundial contra l’Hepatitis, malaltia que, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), tan sols l’any 2015 es va cobrar la vida de més d’1,3 milions de persones arreu del món. Les infeccions bacterianes, el consum de substàncies tòxiques o algunes malalties immunitàries poden causar hepatitis; no obstant això, el seu origen més comú és la infecció per virus.


Dissenyat per Ibrandify / Freepik.

Els virus de l’hepatitis més estudiats són els denominats virus A, B, C, D i E, i el B i el C són els responsables de la versió més greu de la malaltia. Els virus A i E es transmeten per ingestió d’aigua o aliments contaminats. En canvi, el contagi de les hepatitis B, C i D té lloc per contacte amb sang de persones infectades. En el cas del virus de l’hepatitis B, també es pot transmetre a través de fluids corporals, com el semen o la saliva.

Hepatitis i sida

Les hepatitis B i C constitueixen un important problema de salut global, amb prop de 500 milions de persones infectades arreu del món. La inflamació produïda per ambdós virus pot cronificar i evolucionar cap a una fibrosi hepàtica, una cirrosi i fins i tot un càncer de fetge.

Cal destacar que els virus B i C comparteixen algunes de les vies de transmissió del virus de la immunodeficiència humana (VIH), causant del sida, de manera que la coinfecció és molt freqüent en aquests pacients. Des d’IrsiCaixa, el grup de recerca dirigit per Miguel Ángel Martínez cerca nous biomarcadors que permetin predir quins pacients progressaran més de pressa en la seva malaltia hepàtica. “Fins fa pocs anys, prop del 40 % dels pacients de la Unitat de VIH de l’Hospital Germans Trias i Pujol, on s’ubica l’IrsiCaixa, estaven coinfectats amb el virus de l’hepatitis C (VHC)”, explica Martínez. “Avui, gràcies als nous tractaments antivirals d’acció directa, més del 95 % dels pacients amb VIH estan curats d’hepatitis C”.


Investigadors del grup de Variabilitat Genètica i Fenotípica del VIH i el VHC de l’IrsiCaixa.

En els casos de coinfecció, el VIH provoca que el dany hepàtic causat pel VHC s’acceleri. “Per predir com progressarà el dany hepàtic, estudiem els microARNs circulants en sang perifèrica. Aquestes molècules també es fan servir com a biomarcadors en altres patologies com el càncer i la malaltia d’Alzheimer”, apunta Martínez.

Accés al tractament

A la nostra societat, gràcies als avenços de la pràctica mèdica i a la reducció de l’ús de drogues injectades, els nous casos d’hepatitis B i C han disminuït. No obstant això, l’erradicació de l’hepatitis continua sent difícil a causa de l’elevada taxa de reinfecció d’antics pacients. A més, encara que existeixen vacunes eficaces per prevenir les infeccions pels virus A, B i E, en els països en desenvolupament són poques les persones infectades que tenen un diagnòstic adequat, i menys encara les que aconsegueixen rebre tractament. Per això, l’OMS ha desenvolupat una estratègia mundial contra les hepatitis víriques amb la finalitat d’oferir cobertura sanitària a totes les persones que les pateixin i aturar-ne la transmissió.

 

Referències:
Campanya OMS: Dia Mundial de l’Hepatitis 2017.
Estratègia mundial del sector de la salut contra les hepatitis víriques, 2016-2021.
Franco S, et al. Large-scale screening of circulating microRNAs in individuals with HIV-1 mono-infections reveals specific liver damage signatures. Antiviral Res. 2018 Jul; 155:106-114. doi: 10.1016/j.antiviral.2018.05.008. Epub 2018 May 25.

Compartir

0

Categoría:

Investigació