Dimecres 05

Hem trobat la porta d’entrada del VIH al sistema immunitari

Publicado el 05/03/2014

El passat 1 de desembre es va celebrar el Dia Mundial de la Lluita Contra la Sida

Per Javier Martínez-Picado i Nuria Izquierdo-Useros, investigadors de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, impulsat conjuntament per l’Obra Social “la Caixa” i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Quan el virus de la immunodeficiència humana (VIH) infecta una persona, una de les principals vies que utilitza per entrar al seu sistema immunitari són les cèl·lules dendrítiques, glòbuls blancs que tenen com a objectiu protegir el cos de microbis invasors.

El virus utilitza aquestes cèl·lules com un cavall de Troia, amagant-s’hi a l’interior per arribar als limfòcits T4, uns glòbuls blancs essencials per dissenyar la resposta del nostre sistema immunitari. Però el VIH és capaç d’evitar que aquestes cèl·lules compleixin la seva funció. És a dir, detectar els patògens que ens envaeixen, degradar-los i presentar alguns dels seus components als limfòcits T perquè aquests es preparin i destrueixin els microbis i les cèl·lules ja infectades.

Científics de tot el món hem intentat desxifrar durant anys com el VIH aconsegueix entrar a les cèl·lules dendrítiques. Els resultats de la nostra recerca, desenvolupada en el marc del Programa de recerca de la vacuna de la sida HIVACAT, es van publicar a finals de 2012 a la revista científica PLoS Biology. Aquesta troballa obre les portes a una nova família de fàrmacs contra la sida que podria ser capaç de bloquejar aquestes molècules i millorar l’eficàcia dels tractaments actuals, ja que no n’hi ha cap que actuï contra aquest mecanisme de propagació de la infecció.

La clau i el pany per on entra el VIH

Hem trobat quin component del virus de la sida actua de clau i encaixa amb una molècula de les cèl·lules dendrítiques, que fa de pany i en permet la infecció.

Ens vam centrar a estudiar una família de proteïnes de la superfície de les cèl·lules dendrítiques, anomenades Siglecs, que se sap que s’uneixen als gangliòsids, unes molècules presents a la superfície del VIH. Vam comprovar que quan augmentava la quantitat de proteïna Siglec-1 a la superfície de les cèl·lules dendrítiques, més gran era el nombre de VIH que captaven i que això desencadenava un increment del nombre de limfòcits T4 infectats. Després vam observar que, si bloquejàvem aquesta proteïna, les cèl·lules dendrítiques ja no podien capturar el VIH.

Aquesta proteïna, que permet l’entrada del VIH, també podria facilitar l’entrada d’altres virus, per la qual cosa podria ser important per desenvolupar tractaments per a altres infeccions.

La molècula que es troba a la superfície de les cèl·lules dendrítiques (Singlec-1) permet l’entrada del VIH a l’interior de les cèl·lules. (Imatge: Nuria Izquierdo-Useros/IrsiCaixa).

Aquest estudi va guanyar la tercera edició del premi Vanguardia de la Ciencia, que distingeix la recerca més destacada presentada per científics d’Espanya l’any 2012.

Més informació

  • Article: Descoberta la porta d’entrada del virus de la sida al sistema immunitari (IrsiCaixa.org) Llegir
  • Animació de l’esquema d’infecció d’una cèl·lula Enllaç
  • Entrevista a Javier Martínez-Picado i a Nuria Izquierdo-Useros, guanyadors de la tercera edició del premi Vanguardia de la ciencia (La Vanguardia) Llegir

Compartir

0

Categoría:

Investigació