Dimecres 08

Com podem descobrir episodis precoços d’isquèmia cardíaca?

Publicado el 08/03/2017

Post de Judit Cubedo i Lina Badimon, investigadora i directora de l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC)

Imatge: Dra. Judit Cubedo, investigadora ICCC, i Prof. Lina Badimon, directora ICCC. Font: ICCC-CSIC i Obra Social “la Caixa”.

Tot i els grans avenços duts a terme en cardiologia, les malalties cardiovasculars continuen sent la causa principal de morbiditat (número de persones malaltes) i mortalitat a escala mundial. I el més preocupant és que la incidència de la malaltia segueix augmentant a causa de l’increment en la prevalença de factors de risc cardiovascular, com l’obesitat i el sedentarisme, així com l’envelliment de la població.

El nombre de persones que té un infart prematur és molt alt. Aquests esdeveniments ocorren per la falta de reg sanguini al cor, el que es coneix com a isquèmia, que va danyant d’una manera progressiva el teixit cardíac i pot provocar la fallada de l’òrgan. Específicament, els esdeveniments isquèmics aguts són l’emergència cardíaca més comuna. En aquests esdeveniments, «el temps és or» perquè, com més temps passa el cor sense reg sanguini, més dany es produeix al teixit i més probabilitats hi ha que les conseqüències siguin irreversibles. De fet, s’ha demostrat que, quan es produeix un infart, el pronòstic és millor si el pacient és atès en les dues primeres hores que no si es triga més temps. És per això que la detecció precoç d’aquests esdeveniments és crucial per reduir l’impacte de la malaltia en els pacients. A més, hi ha un gran nombre d’ingressos innecessaris en els serveis d’urgències hospitalàries per problemes no cardíacs amb uns símptomes similars, com ara patologies respiratòries i problemes musculars, entre d’altres, i l’actual manca d’un diagnòstic ràpid i específic del dolor agut a causa d’una isquèmia cardíaca suposa un retard en l’atenció adequada al tipus de patologia del pacient.

Actualment disposem de marcadors que permeten detectar una fase posterior i més avançada de dany cardíac irreversible, el que es coneix com a mort del teixit o necrosi. Però un percentatge molt elevat d’esdeveniments isquèmics cardíacs no ocorren com un infart comú (com ara les angines i la malaltia microvascular) i no poden ser detectats correctament perquè no hi ha marcadors específics d’isquèmia. En tots aquests esdeveniments, independentment de quin en sigui l’origen, la detecció precoç de la isquèmia és essencial per evitar el dany irreversible del teixit i la fallada del cor.

Marcadors per detectar la falta de reg sanguini al cor

Aquest projecte, desenvolupat per investigadors de l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) i que compta amb el suport de CaixaImpulse de l’Obra Social “la Caixa”, va adreçat a respondre aquesta necessitat mèdica no coberta mitjançant el desenvolupament d’un dispositiu per mesurar d’una manera ràpida i específica la proteïna Apo J-Glyc. Aquest dispositiu permetrà detectar la presència d’isquèmia cardíaca precoçment, de manera que es reduirà el temps que transcorre entre l’inici del dolor i la presa de decisions mèdiques, la qual cosa permetrà accelerar el maneig dels pacients, millorar-ne el pronòstic i reduir l’impacte de la malaltia.

Imatge de la Dra. Judit Cubedo. Font: ICCC/CaixaImpulse

El programa CaixaImpulse ha ajudat a donar vida a aquest projecte i determinarà el camí per convertir-lo en un producte. Així mateix, Caixaimpulse ha permès al nostre equip d’investigació posar-se en contacte amb experts de diversos àmbits relacionats amb la innovació i la transferència de tecnologia en el camp de la biomedicina.

CaixaImpulse també ha possibilitat que el projecte rebi una subvenció del programa CaixaStart, adreçat a empreses en fase d’inici que empren tecnologia disruptiva en l’àmbit científic.

El nostre projecte representarà un avenç clar en la medicina cardiovascular a escala mundial a causa de l’escassetat actual de marcadors per detectar la falta de reg sanguini, no tan sols per a la detecció precoç del tipus d’afectació cardíaca i el maneig dels pacients després de la presentació de l’esdeveniment, sinó també per a la detecció d’aquells pacients amb risc de patir complicacions posteriors i fins i tot la mort, la qual cosa permetrà l’aplicació de tractaments personalitzats en funció del tipus d’esdeveniment. El desenvolupament del dispositiu per al mesurament de la proteïna Apo J-Glyc tindrà un gran impacte en la pràctica clínica i suposarà un avenç important en l’àrea cardiovascular cap a la medicina personalitzada.

Més informació

Vídeo del projecte Apo J-Glyc amb el suport de CaixaImpulse

Compartir

0