Divendres 08

Un nou projecte pioner estudiarà les afectacions per picades de meduses a les platges

Publicado el 08/07/2016

Imatge d’Eduardo OBIS. Font: ICM-CSIC. 

Post de Josep Maria Gili, professor d’Investigació de l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC). Dirigeix el projecte «RECLAIMED». 

En les darreres dècades, l’arribada massiva de meduses a les nostres platges, amb més freqüència que en èpoques anteriors, ha disparat l’alarma entre la societat civil en general. La conseqüència òbvia d’aquest fet és que s’han incrementat de manera notòria el nombre de persones afectades per picades de meduses fins al punt que, per exemple, les picades d’aquests organismes representen entre el 40 i el 80 % de les incidències a les platges en els darrers anys.

La comunitat científica s’ha posat d’acord en les més que probables causes del problema, totes lligades a l’acció de l’ésser humà sobre els oceans: sobrepesca, contaminació i canvi climàtic, entre d’altres. Trobar solucions en l’àmbit dels oceans no és fàcil i caldrà molt de temps fins que no es faci un canvi radical en la gestió del medi ambient. Però sí que es poden trobar remeis o solucions per abordar aquest problema a les platges com s’ha demostrat molt especialment a les costes catalanes en els darrers anys.

La costa catalana presenta una posició privilegiada davant d’altres indrets del Mediterrani ja que es disposa d’informació i estudis sobre l’arribada de meduses a les platges i les seves conseqüències des de fa més de quinze anys. 

Aquests estudis són una base científica molt sòlida que ha permès dissenyar i endegar un nou projecte pioner i innovador d’àmbit europeu sobre el problema de les afectacions per picades de meduses a les platges. El projecte per prevenir i minimitzar les repercussions clíniques, mediambientals i socials de les meduses al Mediterrani (RECLAIMED) està impulsat per l’Obra Social “la Caixa” i el duran a terme dues institucions científiques de rellevància al nostre país: l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (CSIC) i l’Hospital Clínic. L’objectiu d’aquest programa pioner és trobar solucions al problema sanitari que genera la proliferació de les meduses en la salut de les persones, el medi ambient marí, la pesca i el turisme. Els investigadors pretenem avançar en la identificació dels factors de risc a les platges a causa de la presència de meduses (espècies, toxicitat, freqüència, abundància, etc.), el disseny de protocols de prevenció i actuació adequats a les nostres platges i la investigació sobre les millors teràpies sanitàries i mèdiques per a les persones afectades per les picades i les possibles conseqüències posteriors.

Imatge d’Eduardo OBIS. Font: ICM-CSIC.

Les dues institucions treballaran conjuntament per donar solucions senzilles i pràctiques a peu de platja i per estudiar quines en són les millors a partir de l’estudi específic de les persones afectades per picades per aquests animals marins. Per dur-ho a terme, l’Hospital Clínic ha creat MEDTOXDER, la primera unitat funcional específica sobre l’estudi de picades de meduses a Espanya. El resultat final del projecte seran els protocols de prevenció i actuació basats en el coneixement in situ del problema a les platges i uns protocols d’actuació sanitària tant a peu de platja com per als hospitals que permetin resoldre el problema de les picades de meduses de manera eficaç i ràpida. La unitat haurà de definir les característiques epidemiològiques dels pacients i estudiarà el mecanisme fisiopatològic induït pel verí de les meduses a les persones, per poder desenvolupar una teràpia eficient per a les picades. Aquesta unitat es convertirà en un centre de referència a l’Estat espanyol per la investigació del substrat immunològic, hormonal o d’un altre tipus que comparteixen els pacients amb una reacció adversa greu o persistent al verí de les meduses de cara a aplicar un tractament personalitzat. A més, amb aquesta informació es podrà formar els socorristes per tal que puguin aplicar el protocol d’actuació en cas de picada a peu de platja, una de les mesures que poden revertir la situació actual en què es veuen immerses moltes persones que es banyen en el Mediterrani. En tots aquests sentits, aquest projecte és pioner i únic en l’àmbit estatal i també entre tots els països de l’àrea Mediterrània.

Més informació:

Projecte MED-Jellyrisk.eu

MedJelly – Jellyfish Daily Report

Compartir

0

Categoría:

Investigació