Dimecres 12

Projecte SHERPA-Everest 2017: efectes de l’exposició a la hipòxia ambiental extrema sobre l’organisme

Publicado el 12/07/2017

Post del Dr. José Manuel Soria, Unitat de Genòmica de Malalties Complexes de l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Ferran Latorre ha passat a formar part del selecte grup d’alpinistes que han escalat els catorze 8.000 sense l’ajuda d’oxigen artificial. Fins a la data, només 16 persones en tota la història de l’alpinisme han superat aquest repte, que posa en condicions extremes el cos i la ment de l’escalador. Aquesta gesta forma part del projecte CAT14x8.000, iniciativa que ha estat possible des dels seus inicis gràcies al suport de CaixaBank. El projecte SHERPA-Everest 2017 és part del projecte CAT154x8.000. Imatge: Obra Social “la Caixa”.

Més de 140 milions de persones viatgen cada any des del nivell del mar a altures que superen els 2.500 metres per raons laborals, per turisme o per esport. Està ben documentat que un elevat nombre d’aquestes persones patiran el mal agut de muntanya (MAM), anomenat col·loquialment mal d’altura, principalment a causa dels processos d’aclimatació. No obstant això, hi ha poblacions humanes que habiten en altituds considerables que estan adaptades a aquestes condicions ambientals. Per tant, l’adaptació a l’altura i la manca d’oxigen (i els mecanismes fisiològics associats) poden estar regulats pels gens i la interacció entre ells i amb l’ambient.

És important destacar que la identificació d’aquests mecanismes també pot aportar coneixement sobre les bases fisiopatològiques i noves estratègies terapèutiques per al tractament i la prevenció, no tan sols del mal d’altura, sinó també de malalties humanes comunes, caracteritzades per una insuficiència respiratòria crònica, com ara la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).

El projecte SHERPA-Everest 2017, impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa” i que estem desenvolupant un equip de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de l’Institut de Recerca de Sant Pau i de l’Hospital Germans Trias i Pujol, planteja un disseny, una estratègia i un enfocament completament innovadors. Ens proposem comparar els canvis que tindran lloc en la regulació dels 22.000 gens del genoma de muntanyencs i alpinistes occidentals (no adaptats a l’altura) amb el de portadors d’altura (xerpes, adaptats a aquest element). Per això hem recollit mostres de sang de 52 subjectes (15 trekkers, 15 alpinistes d’elit i 22 xerpes) en tres punts concrets d’altitud: a 0 metres a Barcelona, a 5.400 metres (camp base de l’Everest després del trekking d’aclimatació) i un cop superats els 8.000 metres (només dels alpinistes i els xerpes). També hem recollit dades cardiopulmonars relacionades amb els processos fisiològics d’adaptació a l’altura i la falta d’oxigen. Tot aquest treball de camp s’ha dut a terme aprofitant l’expedició a l’Everest 2017 de l’alpinista Ferran Latorre pel vessant sud (Nepal).

Amb motiu de l’expedició CAT14x8.000, es durà a terme un estudi científic pioner en l’àmbit internacional sobre la manca d’oxigen, el Sherpa-Everest 2017 Project. Imatge: Obra Social “la Caixa”.

Els resultats de projecte contribuiran significativament al coneixement de les bases fisiològiques i genètiques dels efectes que causa l’exposició a l’altura i la falta d’oxigen, la deshidratació i l’esforç, que afecten milions de persones en diferents circumstàncies (esportives, laborals, d’oci o patològiques). Concretament, el projecte tindrà un impacte elevat en els àmbits següents:

· Esportistes ocasionals o d’elit que duen a terme la seva activitat esportiva en altura.

· Població general que viatja a zones d’altitud elevada.

· Pacients amb malalties cardiopulmonars, com ara la MPOC, per als quals els resultats obtinguts poden aportar informació sobre mecanismes fisiològics per millorar el diagnòstic, el tractament i la prevenció d’aquestes patologies.

· La comunitat científica, mitjançant la difusió de nous coneixements i eines. Especialment destacable és el disseny, l’estratègia i l’enfocament del projecte que pot ser extrapolable a altres estudis.

Més informació

Ferran Latorre completa els catorze vuit mils


Compartir

0

Categoría:

Investigació