Dimecres 10

«Megatendències: els estils de vida europeus actuals, una alta càrrega ambiental»

Publicado el 10/06/2015

Publicació de Raül Toran, vicepresident de l’ACCC.

Amb motiu de l’exposició «Experiment any 2100. Què ens espera a la Terra del futur?», que es pot visitar fins a finals de gener del 2016 a CosmoCaixa Barcelona, l’Àrea de Ciència de l’Obra Social “la Caixa” va organitzar la conferència «El nostre futur. Les megatendències globals que determinen el futur de la humanitat», impartida per Anita Pirc-Velkavrh, del Departament de Futurs Estratègics de l’Agència Europea del Medi Ambient (EEA), que va tenir lloc a l’Àgora CosmoCaixa el 27 de maig i en la qual es va presentar l’informe The European Environment: State and Outlook 2015.

Els estils de vida actuals a Europa i altres regions desenvolupades fan una pressió excessiva sobre el medi ambient. A més, amb una classe mitjana global creixent, que adopta cada cop més patrons de consum que requereixen molts recursos, la càrrega ambiental total s’està movent ràpidament molt més enllà dels límits sostenibles a escala mundial. Això representa una amenaça creixent per als futurs avenços en el nivell de vida i posa en relleu la injustícia que suposa que els rics imposin unes càrregues altament desproporcionades sobre l’ecosistema global.

Les megatendències en el creixement poblacional

Una megatendència es defineix com els grans canvis que es van produint en el si de la societat i que ens indiquen cap a on sembla que ens dirigirem en el futur. No obstant això, el futur no està escrit, no podem especular. Tanmateix, des del punt de vista científic podem observar les tendències actuals i extrapolar la situació per establir diversos escenaris de futur, més o menys probables. És el que es coneix com a prospectiva i els escenaris més probables són les anomenades megatendències. Precisament les megatendències globals poden determinar el futur de la humanitat.

Actualment la població mundial ja ha superat els 7.000 milions de persones, una xifra històrica. Segons la majoria de models poblacionals, aquesta tendència seguirà, com a mínim, fins a mitjan segle. Paral·lelament, als països desenvolupats s’observa un envelliment progressiu de la població. En definitiva, la població seguirà creixent (serem més) i serem més vells.

En el nou informe The European Environment: State and Outlook 2015, s’explica la futura política europea de medi ambient i, en particular, la seva aplicació entre els anys 2015 i 2020. Aquest treball inclou una reflexió sobre l’entorn europeu en un context global, així com capítols que resumeixen l’estat de la qüestió, les tendències i les perspectives del medi ambient a Europa.

Política ambiental europea: una perspectiva global?

Europa està unida a la resta del món per mitjà de múltiples sistemes, fet que permet fluxos bidireccionals de materials, recursos financers, innovacions i idees. Com a resultat d’això, la resiliència (o capacitat de refer-se) ecològica i social d’Europa es veurà afectada considerablement en les properes dècades per una varietat de megatendències globals, com ara canvis socials, econòmics, polítics, ambientals i tecnològics a gran escala, d’alt impacte i interdependents. 

Per tot això, caldrà adoptar una perspectiva global en la formulació de polítiques ambientals europees, ja que els problemes ambientals europeus i les opcions de resposta a aquests problemes cada cop estan més influïts per determinants mundials.

Megatendències i incerteses futures

Tot i que algunes megatendències globals s’entenen cada vegada millor, encara queden moltes incerteses, associades a factors que influeixen de manera diferent en les diverses regions del món. Les megatendències globals també poden ser percebudes de maneres marcadament diferents per diversos grups d’agents. Per exemple, el creixement continu de la població mundial es pot veure com un impuls o una càrrega per al desenvolupament econòmic; la urbanització es pot percebre com una font de pressions creixents sobre els ecosistemes o, al contrari, com una oportunitat per a estils de vida més eficients en recursos. Malgrat aquestes incerteses, és clar que continuar «com sempre» ja no és un camí viable.

Hong Kong, un exemple de megaciutat. Fotografia: Getty Images. 

Més informació:

Exposició: «Experiment any 2100. Què ens espera a la Terra del futur?»

Twitter de l’EEA

Compartir

0