Dimecres 02

Màster en Comunicació Científica IDEC-UPF, formació estratègica per comunicar la ciència

Publicado el 02/07/2014

Post de Vladimir de Semir, periodista científic i director acadèmic del Màster en Comunicació Científica de l’IDEC-UPF.

Ens trobem en un moment històric definit per l’evolució i transició de la societat industrial a l’anomenada societat del coneixement, el desenvolupament de la qual es fonamenta, principalment, en la ràpida incorporació de les innovacions científiques a la realitat quotidiana.

La comunicació científica, entesa com el procés de transmissió i difusió públiques dels coneixements científics i les seves aplicacions tecnològiques, ocupa un lloc clau en el desenvolupament d’aquesta societat. En aquest context, resulta estratègic comprendre l’abast de les noves tecnologies i els avenços en el coneixement: d’aquesta manera augmenta la capacitat crítica dels ciutadans, tant en les petites decisions quotidianes com en els diversos àmbits professionals, sense oblidar el debat ètic i les seves relacions amb els grans reptes de futur.

Així mateix, la manera mitjançant la qual es difonen els nous coneixements i els agents responsables d’aquesta comunicació són determinants en la configuració de les opinions i actituds públiques respecte a la ciència.

Científics, metges, periodistes, professionals de museus, centres de ciència i agents de comunicació institucional (centres d’investigació, universitats, laboratoris farmacèutics, ONG, administració pública, museus i gestors culturals, entre d’altres) participen en el procés de comunicació social de la ciència i tenen un paper clau en les diverses organitzacions i empreses involucrades, cosa que genera una creixent i diversa oferta laboral en l’àmbit de la comunicació científica.

El Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental (MCC) de l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (IDEC-UPF) explica i dóna les claus d’aquesta transmissió del coneixement i de com es genera i es gestiona. El màster ha demostrat la importància estratègica de les rellevants i àmplies sortides professionals que té aquest àmbit formatiu. El MCC s’actualitza cada any en funció de l’evolució científica i social, així com de les transformacions que tenen lloc en el sistema comunicatiu. A més, a partir de l’anàlisi dels problemes actuals, el màster ofereix un estudi prospectiu de l’evolució dels àmbits i les disciplines involucrats. En definitiva, es tracta d’una experiència de formació pionera i una iniciativa d’alta rendibilitat social, amb notables aplicacions i sortides professionals.

La versió presencial, que ha complert vint anys ininterromputs d’existència, es desenvolupa al llarg d’un any natural, del gener al desembre. Més de sis-cents graduats procedents de Catalunya, la resta d’Espanya, Europa, Llatinoamèrica i la resta del món han cursat les diverses especialitzacions en l’oferta que s’ha anat adaptant cada any i que implica un seguiment intensiu de les classes presencials, els tallers, les pràctiques i les activitats complementàries que es duen a terme a la seu de Barcelona

Des de l’octubre de 2013, l’oferta del màster s’ha incrementat amb una versió en línia que, en parla castellana, és la primera d’aquestes característiques al món. L’oferta docent alterna unitats didàctiques amb tallers en línia al llarg del període de 15 mesos que va des de l’octubre fins al desembre de l’any següent i està pensada per a totes aquelles persones interessades en el MCC que no poden desplaçar-se un any a Barcelona per seguir el curs, així com per a les que per raons de la seva activitat personal (estudis o feina) no poden compatibilitzar els seus horaris amb la docència presencial.

Aquesta versió del màster en línia permet a més a les sis promocions de graduats que han dut a terme el diploma de postgrau en Comunicació Científica a Buenos Aires (Argentina) assolir la titulació de màster amb un diploma de postgrau complementari en línia, sense necessitat de fer-ho a Barcelona, com era obligatori fins ara. El màster disposa d’un ampli equip d’acadèmics i professionals de tots els sectors involucrats, des de la comunicació institucional i la museologia científica fins al periodisme científic.

L’Obra Social “la Caixa” col·labora estretament amb el màster oferint ajudes en les matrícules i en l’organització anual del Campus Gutenberg, punt de trobada i cita ineludible al setembre per a tots els que treballen en l’àmbit de la comunicació i la divulgació de les ciències, que ha esdevingut una plataforma excel·lent per donar a conèixer les activitats desenvolupades en aquest sector a les noves generacions de professionals i, en general, a l’ampli públic interessat per la cultura i la divulgació científiques.

Més informació

Compartir

0