Dimecres 08

La salut s’ha d’abordar a escala global

Publicado el 08/02/2017

ISGlobal busca trencar el cercle viciós de pobresa i malaltia i donar suport a la recerca i la innovació per promoure la salut i la prosperitat arreu del món

Antoni Plasència, director general d’ISGlobal

A les portes d’haver completat les primeres dues dècades del segle XXI, hem presenciat el millor, i també el pitjor, en el camp de la salut global. El millor, el progrés sense precedents en els nivells de salut i l’ajuda que s’hi ha destinat durant la primera dècada del segle (l’anomenada «dècada d’or»), en què els objectius de desenvolupament del mil·lenni van impulsar grans avenços en indicadors de salut determinants: la mortalitat de nens menors de cinc anys es va reduir en més de la meitat, la mortalitat materna va disminuir en un 45% i es van evitar més de 65 milions de morts per malària a l’Àfrica subsahariana. El pitjor, que, malgrat aquests èxits, no tan sols persisteixen marcades desigualtats en salut, sinó que van en augment, mentre que el món entra en una era de populisme, proteccionisme i aïllacionisme com a resposta a la desconfiança de la societat davant la integració global.

I, malgrat això, vivim en un planeta cada vegada més interconnectat i interdependent on només un enfocament global ens permetrà abordar la complexitat i la diversitat creixents dels reptes en salut. Les epidèmies recents de l’Ebola i el Zika ens mostren, un cop més, que patògens originalment limitats a àrees geogràfiques remotes poden viatjar més lluny i més ràpid. També, que ens cal estar millor preparats per fer front a futures epidèmies de patògens emergents i reemergents. D’altra banda, els avenços mèdics de l’últim segle (especialment les vacunes i els antibiòtics) juntament amb els canvis demogràfics, els nous estils de vida, la urbanització creixent i els efectes de l’activitat humana sobre l’ambient, estan modificant el perfil de malalties, amb la qual cosa les malalties infeccioses i la desnutrició que afecten les poblacions més vulnerables (nens i dones) coexisteixen amb un augment explosiu de malalties cròniques no transmissibles. Tot això ocorre en un escenari de grans desigualtats i sistemes de salut fràgils.

En aquest context, emergeix un nou paradigma integrador, objecte d’un nou camp d’estudi: la salut planetària o «la salut de la civilització humana i l’estat dels sistemes naturals dels quals depèn». Com assenyala l’informe de la Comissió Rockefeller-Lancet sobre salut, liderada pel Professor Andrew Haines, «hem hipotecat la salut de les futures generacions a canvi de guanys econòmics i de desenvolupament en el present». L’explotació insostenible dels recursos naturals ens ha permès prosperar però ara correm el perill de patir impactes considerables en salut associats a la degradació ambiental, que inclouen el canvi climàtic, la contaminació atmosfèrica, l’escassetat d’aigua i la pèrdua de biodiversitat.

Abordar els reptes en salut global amb coneixement transformador

Per fer front a aquests reptes emergents en la salut global, el que més fa falta és construir ponts per al coneixement transformador, la qual cosa suposa vincular la generació d’evidència científica sòlida amb la translació d’aquesta a polítiques de salut i la implementació al lloc i per a les persones que més ho necessiten, a fi d’assegurar-ne un impacte efectiu. En un context de forta recessió econòmica i reduccions considerables en el finançament de R+D, i amb la visió i el suport innovadors de la Fundació Bancària “la Caixa”, juntament amb la Generalitat de Catalunya i altres institucions públiques i privades de prestigi, hem aconseguit forjar, a partir de tres centres d’excel·lència preexistents, un institut líder a escala internacional en el camp de la recerca i translació en salut pública i global. Així, l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) situa Barcelona, Catalunya i Espanya al mapa de millors capacitats transformadores d’àmbit mundial per fer front, des del coneixement científic i la translació, als nous reptes en salut global i, molt especialment, a les desigualtats geogràfiques i socials, les malalties infeccioses i cròniques en transició, la urbanització i l’impacte del clima i del medi ambient.

Mitjançant les seves contribucions, ISGlobal busca trencar el cercle viciós de pobresa i malaltia i donar suport a una recerca i una innovació que promoguin el cercle virtuós de salut i prosperitat arreu del món. Les nostres principals àrees d’acció inclouen l’eliminació de la malària, la millora de la salut materna, infantil i reproductiva, el desenvolupament de noves eines per combatre la resistència antimicrobiana, la identificació d’exposicions ambientals que afecten el desenvolupament cognitiu infantil o que promouen el càncer i les malalties cardiovasculars i respiratòries, així com la recerca de noves maneres de concebre l’entorn urbà per millorar la salut.

El proper 14 de febrer presentarem la nova etapa d’ISGlobal amb un esdeveniment en què participarà Sir Andrew Haines, professor i exdirector de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSTMH). Per a més informació i inscripcions, consulta aquí.

Compartir

0

Categoría:

Investigació