Dimecres 04

La importància del big data en biomedicina

Publicado el 04/03/2015

Post de la Dra. Ana Ripoll, presidenta de Bioinformatics Barcelona (BIB), i Eva Alloza, tècnica de comunicació de Bioinformatics Barcelona (BIB).

Ets tres mil milions de lletres! El teu genoma ocupa el que equivaldria a una pel·lícula en alta definició i el podries portar dintre d’un llapis de memòria. Que el teu genoma ocupi 3 GB podria semblar poc, però seria tan sols un dels elements del teu registre clínic que s’amplia amb cadascun dels esdeveniments assistencials. Per exemple, quan el metge de capçalera et fa una anàlisi de sang, quan a l’hospital et fan una ressonància, o bé, en el cas que siguis diabètic, quan registres els nivells de glucosa en una aplicació al mòbil. Arribats a aquest punt sembla que la teva pel·lícula d’alta definició ja ocupa força més del que cap en un llapis de memòria. Els ciutadans, ajudats per les noves tecnologies, generem en l’àmbit biomèdic un gran volum de dades que malauradament estan disperses, desconnectades, en diversos formats i, fins i tot, en algun cas, sense digitalitzar.

Ja que disposem d’aquest gran volum de dades (big data), què en podem fer? El més raonable seria utilitzar-lo i treure’n profit per avançar en el coneixement biomèdic que permeti traslladar el focus cap a una medicina centrada en el pacient. Així, estudiar i comparar tots els registres d’una persona en el context geogràfic, de divisió territorial o de l’àrea d’influència d’una malaltia permetrà millorar els processos de detecció, diagnosi, tractament i prevenció de les malalties. La medicina personalitzada, també anomenada individualitzada o de precisió, es basa en aquest big data biomèdic per decidir l’administració del medicament o el conjunt de medicaments més adient, en les dosis ajustades a les particularitats genètiques i químiques de cada persona o població, de manera que es redueixin els efectes secundaris que puguin provocar. Així, la medicina individualitzada ajudarà les persones a superar o mitigar les malalties o els desordres escrits en el seu genoma.

Moment del B-Debate sobre big data en biomedicina. Font: ©Biocat, Bioregió de Catalunya – Hector Fuentes.

És obvi que disposem de les dades, però també són necessàries la investigació i l’aplicació de millores en la capacitat per recollir, emmagatzemar, organitzar, integrar, analitzar i compartir el big data biomèdic. A més, es requeriran noves arquitectures computacionals, tècniques, algoritmes i anàlisis per gestionar aquesta riquesa de dades per extreure’n valor i detectar coneixement ocult. Això sí, posant les mesures adients per assegurar que es respecten aspectes socials com ara la privacitat i la protecció de les dades.

Aquesta gestió del big data, amb la formació i la tecnologia necessàries, ha de produir nou coneixement que es pugui traslladar a la pràctica clínica i que millori l’eficiència del sistema sanitari. Aquestes reflexions i d’altres sobre la recerca més actual relativa al big data en el camp de la biomedicina es van poder tractar a les jornades «Big Data in Biomedicine. Challenges and Opportunities», coorganitzades per Bioinformatics Barcelona (BIB) i B-Debate, iniciativa de Biocat i de l’Obra Social “la Caixa”, el passat mes de novembre a CosmoCaixa.

Presentació del B-Debate sobre big data en biomedicina. Font: ©Biocat, Bioregió de Catalunya – Hector Fuentes.

Compartir

0

Categoría:

Investigació