Divendres 28

Estudi alfa: identificant marcadors precoços de l’Alzheimer

Publicado el 28/02/2014

L’edició 2013 de La Marató de TV3, celebrada el passat 15 de desembre, es va dedicar a les malalties neurodegeneratives.

Post de Jordi Camí, metge, catedràtic de Farmacologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i director del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i de la Fundació Pasqual Maragall.

La recerca de la malaltia d’Alzheimer es troba en una cruïlla. Es tracta d’una de les malalties amb més prevalença a tot el món que encara no disposa de cap tractament curatiu. Ignorem, així mateix, quan i com s’inicia la malaltia i quins factors la propicien o poden evitar-ne l’aparició.

Cada vegada hi ha més evidències científiques que demostren que el cervell comença a danyar-se uns 20 anys abans de manifestar-se els primers símptomes. Únicament si coneixem què succeeix en aquestes etapes asimptomàtiques i quins són els factors que contribueixen al fet que el cervell comenci a danyar-se, podrem intervenir de manera efectiva, sigui aturant la progressió de la malaltia sigui retardant-ne les manifestacions clíniques. Aquest és el terreny de la prevenció secundària, en el qual la Fundació Pasqual Maragall enfoca els seus esforços en l’àmbit de la recerca clínica

Imatge del cervell. Font: FPM.

Amb aquesta finalitat, i gràcies a la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”, la Fundació Pasqual Maragall impulsa l’estudi alfa. Es tracta d’un estudi de cohort adreçat a conèixer millor els canvis biològics que tenen lloc al nostre cervell i quins són els factors que hi influeixen.

S’ha iniciat ja una fase prèvia, d’un any de durada, en la qual es farà una avaluació de l’estat cognitiu i de diversos marcadors biològics a 2.000 persones sanes d’entre 45 i 65 anys. L’objectiu és estudiar detalladament les característiques cognitives d’aquesta població, d’edat clau pel que fa al disseny d’actuacions per prevenir la malaltia.

Científic analitzant imatges del cervell. Font: FPM.

Apostem, doncs, per una recerca orientada a la prevenció precoç ja que no hi ha una altra drecera que no sigui la de conèixer la malaltia des dels seus inicis: saber com, quan i per què s’origina i comprendre’n l’evolució. 

Si fóssim capaços de retardar l’aparició de la simptomatologia cinc anys, hi hauria la meitat de persones patint Alzheimer al món. L’impacte global i els beneficis personals, familiars, socials i econòmics que suposaria l’assoliment d’aquesta fita resulten incalculables.

Més informació

Estudi alfa per a la identificació precoç de l’Alzheimer

Reportatge «Treballar contra l’oblit» de 8TV sobre l’estudi alfa

Programa de recerca clínica de la Fundació Pasqual Maragall

Web oficial de la Fundació Pasqual Maragall

Edició 2013 de La Marató de TV3: malalties neurodegeneratives

Compartir

0

Categoría:

Investigació