Dilluns 24

El càncer a Espanya: recerca de qualitat amb recursos públics limitats

Publicado el 24/09/2018

Post de l’Obra Social “la Caixa”

El càncer és la segona causa de mortalitat a Europa després de les malalties cardiovasculars i la primera entre els menors de 65 anys. A més, l’envelliment de la població fa que cada vegada presenti una incidència més elevada. Només a Espanya, s’estima que el 2030 es diagnosticarà un nou cas de càncer cada 1,8 minuts i una defunció cada 3,8 minuts.

Davant d’aquest pronòstic, és de vital importància analitzar la situació actual sobre la recerca i la innovació en càncer a Espanya per poder millorar els esforços tant de prevenció, com de detecció i tractament d’aquesta malaltia.

D’aquesta necessitat neix “Compromesos amb la recerca en càncer”, el primer informe sobre la recerca i innovació en càncer a Espanya, fruit de la col·laboració entre l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), l’Associació Espanyola d’Investigació sobre el Càncer (ASEICA) i la Fundació Bancària ”la Caixa”.

Filantropia i fons europeus versus inversió pública

L’informe revela que l’ecosistema espanyol de recerca és competitiu i de qualitat. No obstant això, tot i tenint recursos relativament limitats, la recerca espanyola contribueix de manera destacable als avenços globals del càncer, i col·loca Espanya al top ten dels països del món que més publiquen sobre càncer.

Font: Primer informe sobre la recerca i innovació en càncer a Espanya 2018.

A l’altra cara de la moneda, trobem que la despesa en I+D d’Espanya s’ha reduït en un 21 % des de l’inici de la crisi, una xifra preocupant si es compara amb altres països de l’entorn. Una de les conseqüències directes del debilitament i l’estancament de la ciència i la innovació, com que aquestes prioritats han deixat de ser públiques, és una menor capacitat de l’ecosistema per poder competir a escala internacional en l’atracció de talent i inversors.

Com a contrapunt a l’anquilosament de la inversió pública espanyola, l’informe posa de manifest que entre 2007 i 2017 el finançament filantròpic de la recerca oncològica s’ha multiplicat per 4. També els fons europeus han augmentat fins a un 46 % la seva contribució en la recerca del càncer a Espanya.

Una estratègia nacional per augmentar la supervivència

Un dels reptes que planteja l’Horitzó Europa —el nou Programa Marc de Recerca i Innovació de la Comissió Europea— és assolir el 70 % de supervivència en càncer el 2030. Per aconseguir-ho a Espanya, les 3 entitats promotores de l’informe demanen que s’articuli una Estratègia Nacional de Recerca en Càncer que hauria d’incloure, entre d’altres, més suport a la innovació, duplicar la inversió per a la recerca oncològica i més presència de despesa pública en assajos clínics.

En aquest sentit, una altra de les dades destacades de l’informe indica que el 76 % dels assajos duts a terme a Espanya són patrocinats per multinacionals farmacèutiques, posant en evidència que la recerca clínica espanyola respon principalment als interessos de la indústria i deixa en segon terme les necessitats reals de la societat espanyola.

En resum, la mortalitat d’alguns càncers continua sent molt elevada i és per això que garantir un nivell de finançament públic estable, millorar la fiscalitat de la filantropia i optimitzar les relacions entre empreses públiques i privades són aspectes bàsics per millorar la supervivència d’aquesta malaltia. Al cap i a la fi, desenvolupar millors eines diagnòstiques i millors tractaments depèn directament dels avenços que s’assoleixin amb la recerca. En aquest context, l’articulació d’una Estratègia Nacional de Recerca en Càncer contribuiria a minimitzar el temps que es necessita perquè els resultats de la recerca i la innovació es transfereixin al mercat i finalment puguin arribar al pacient.

Compartir

0

Categoría:

Investigació