Dimecres 24

Dues estratègies per vèncer la malària

Publicado el 24/04/2019


Crèdits: La seqüència sobre el cicle de vida del Plasmodium és cortesia de Drew Berry, del Walter and Elisa Hall Institute of Medical Research. Música cedida per bensound.com

El 1955 es va posar en marxa el primer programa mundial destinat a erradicar la malària. Més de seixanta anys després, gairebé un centenar de països i prop de la meitat de la població mundial continuen exposats a aquesta malaltia parasitària potencialment mortal. La realitat és que, el 2017, es van produir 219 milions de casos i més de 400.000 morts de malària, i l’Àfrica va ser el continent més castigat.

Amb motiu del Dia Mundial de la Malària, volem destacar dos projectes impulsats per ”la Caixa” que persegueixen, mitjançant estratègies ben diferents, contribuir a la fita establerta l’any 1955: eliminar, definitivament, la malària a escala global.

El fetge: el taló d’Aquil·les de la malària?

Quan aprofundim en què causa la malària, topem amb un protozou del gènere Plasmodium que es transmet a través de la picada d’algunes espècies del mosquit Anopheles. Una vegada el paràsit envaeix un mamífer, aquest viatja pel torrent sanguini fins a les cèl·lules hepàtiques, on es reprodueix de manera massiva. En menys de dos dies, aquestes cèl·lules es trenquen i alliberen múltiples patògens a la sang. Maria M. Mota, directora executiva de l’Institut de Medicina Molecular (iMM) de Lisboa (Portugal), lidera una recerca que se centra, justament, en el paper que té el fetge en el cicle vital del Plasmodium. El projecte, seleccionat a la Primera Convocatòria de Recerca en Salut de ”la Caixa”, té com a objectiu obrir nous tractaments que permetin alterar la reproducció del paràsit a les cèl·lules hepàtiques fins que aconsegueixin frenar-la.


Hepatòcits infectats pel paràsit de la malària (en fluorescència blava). Imatge cedida per l’Institut de Medicina Molecular (iMM) de Lisboa (Portugal).

El projecte BOHEMIA: matar el mosquit quan pica

Les xarxes mosquiteres impregnades d’insecticida han estat i continuen sent una de les armes principals per lluitar contra la malària. L’èxit d’aquesta mesura ha consistit, doncs, a atacar el vehicle que promou la propagació del paràsit i no a destruir el paràsit en si. No obstant això, la creixent resistència dels mosquits davant els insecticides exigeix desenvolupar nous enfocaments que dificultin la transmissió d’aquesta malaltia.

L’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), impulsat per ”la Caixa”, lidera un consorci que implementa una nova estratègia per prevenir la malària. Per a això, fa servir una fórmula innovadora que es basa en l’ús de la ivermectina, un fàrmac que, administrat a persones i a bestiar, aconsegueix matar el mosquit infectat just en el moment en què es produeix la picada. El projecte BOHEMIA, impulsat i finançat per Unitaid, avaluarà l’impacte d’aquesta mesura en dos dels països africans en els quals la malària és més prevalent: Tanzània i Moçambic.

Però els esforços a Moçambic no es redueixen a BOHEMIA. De manera paral·lela, ISGlobal ha impulsat l’Aliança Moçambicana per a l’Eliminació de la Malària (MALTEM), un programa de 5 anys que també té el suport de ”la Caixa”. Des dels inicis, el 2014, MALTEM es va centrar a implementar un paquet de mesures destinat a reduir de manera significativa el nombre d’afectats per Plasmodium en aquest país. Després dels dos primers anys d’intervencions al districte de Magude (província de Mapute), la prevalença de la infecció es va aconseguir disminuir en un 71 %. Una gran fita per a una població que viu en un dels deu països amb més càrrega de malària del món.

Compartir

0

Categoría:

Investigació

Tema:

recerca