Dimecres 15

Cap a l’eliminació de la malària a Moçambic

Publicado el 15/10/2014

Post de Pedro L. Alonso, director del Programa Mundial de Malària de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), primer director general de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), cap del servei de Salut Internacional i Medicina Tropical de l’Hospital Clínic de Barcelona i catedràtic de la UB.

Si alguna cosa ens ha ensenyat la història és que l’eliminació de la malària és l’única solució sostenible en el temps. Al llarg del segle XX, als grans èxits contra aquesta malaltia moltes vegades van seguir devastadores epidèmies i la reimplantació consegüent de la malària en zones d’on gairebé s’havia eliminat. És per això que, després de la suspensió del Programa Mundial per a l’Eradicació de la Malària que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va llançar a mitjan segle XX, la comunitat internacional va restablir l’any 2007 l’objectiu d’eradicar completament la malària del món. Un any més tard, l’objectiu es va incloure al Pla d’Acció Mundial contra la Malària, i l’Estratègia Tècnica Global contra la Malària que l’OMS publicarà el 2015 posarà un èmfasi especial en l’eliminació.

Per aconseguir aquest objectiu, tanmateix, és indispensable demostrar que l’eliminació de la malària és factible no tan sols en regions que ja avui en presenten molt pocs casos, sinó també a les zones amb transmissió més alta, amb sistemes de salut fràgils i condicions econòmiques i socials complicades. Aquest és precisament l’objectiu del nou programa ‘la Caixa’ contra la malària que, impulsat per l’Obra Social ‘la Caixa’ i la Fundació Bill & Melinda Gates, eliminarà la malària del sud de Moçambic per a l’any 2020.

El programa serà implementat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i el Centre d’Investigació en Salut de Manhiça (CISM), amb la participació d’altres socis i sota el lideratge del Ministeri de Salut de Moçambic, un dels deu països de més càrrega de malària al món, amb una estimació de set milions de casos i 40.000 morts relacionades amb la malària cada any.

ISGlobal i el CISM han treballat a Moçambic des de fa vint anys gràcies al suport de l’Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament. Després d’una llarga trajectòria en què han abordat diversos problemes de salut al país, el proper objectiu és eliminar la malària a les províncies del sud, la qual cosa requerirà treballar en els fronts més variats: des de la creació de sistemes de vigilància epidemiològica i entomològica que proveeixin dades fiables que guiïn la presa de decisions i la implementació d’accions al terreny, fins a un programa de recerca científica que creï el coneixement necessari per desenvolupar el pla estratègic per a l’eliminació de la malària al sud de Moçambic. L’enfortiment del Programa Nacional de Malària (PNCM) resultarà també indispensable, com també ho serà la coordinació dels esforços d’una multiplicitat d’actors que actualment treballen contra aquesta malaltia al país i que s’aplegaran a l’Aliança Moçambiquesa cap a l’Eliminació de la Malària a Moçambic (MALTEM).

L’eliminació de la malària al sud de Moçambic és un objectiu molt ambiciós, però plenament assolible sempre que s’adopti un enfocament integrat i col·laboratiu, així com una estratègia basada en l’evidència. En aconseguir-ho, no tan sols milloraran les condicions de vida dels prop de quatre milions de persones que viuen a les províncies moçambiqueses de Maputo, Gaza i Inhambane, sinó que es farà un pas de gegant en el camí cap a l’eradicació de la malària, una de les malalties que més llasten la salut i el desenvolupament de les poblacions més desfavorides, molt particularment a l’Àfrica.

Compartir

0