Dilluns 31

Barcelona Ciència: set projectes de recerca científica per afrontar nous reptes urbans

Publicado el 31/01/2022

Estudi sobre la mobilitat de la població visitant a Barcelona i el seu impacte en la qualitat de vida de la població resident; Anàlisi sobre l’impacte de l’envelliment, el canvi urbà i la seva interacció als diferents barris de la ciutat; Millora i reutilització de l’espai dels terrats de Ciutat Vella. Aquestes són només tres de les set propostes seleccionades en la convocatòria Barcelona Ciència 2021, que han rebut el suport de l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb la Fundació “la Caixa”.

Des de la seva creació en el 2019, el Pla Barcelona Ciència 2020-2023, té com a objectiu afrontar els reptes urbans més urgents de Barcelona. Una aposta pel coneixement i les solucions innovadores a favor de la qualitat de vida, l’envelliment, la mobilitat i el medi ambient.

Els set projectes seleccionats en la convocatòria de 2021 aborden desafiaments concrets, com l’envelliment i la qualitat de vida dels habitants de la ciutat (2), la mobilitat i la protecció mediambiental (3) i les noves tecnologies aplicades a l’habitatge, l’espai i els serveis públics (2).

Sis d’aquests, seran finançats al 100%, mentre que el setè rebrà una aportació que li permetrà cobrir el 73% del finançament. D’aquesta manera queda repartit el pressupost d’1 M€ destinat a cobrir el programa d’ajuts de la convocatòria per a l’any 2021. Aquest programa d’ajudes extraordinàries té una durada bianual i una assignació pressupostària total de 2 M€. Per tant, aquest 2022 està prevista una nova convocatòria amb la dotació restant (1 M€). Del pressupost total de 2 M€, l’Ajuntament de Barcelona aporta 1,2 M€, i els altres 800.000 € els aporta la Fundació ”la Caixa”.

A continuació us presentem els set projectes seleccionats en 2021:

WUICOM – BCN : Comunitats d’interfície resilients al foc de Barcelona.

IP: Elsa Pastor. Entitat líder: Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). Projecte en col·laboració amb la UOC – Fundació Universitat Oberta de Catalunya, i Pau Costa Foundation. 

Proposta per dur a terme una anàlisi holística del risc d’incendi a la interfície urbana forestal de Barcelona, posant el focus en vulnerabilitats socials, ecosistèmiques i infrastructurals. També vol desenvolupar un pla d’acció sostenible per a la ciutat que permeti incrementar la resiliència als incendis en zones d’especial vulnerabilitat de Barcelona. 

LIKE-BCN Social, accessible, and walkable Barcelona. 

IP: Albert Solé Ribalta. Entitat líder: UOC – Fundació Universitat Oberta de Catalunya. Projecte en col·laboració amb UB – Universitat de Barcelona, i TC Group Solutions. 

Aborda l’anàlisi de l’espai públic per detectar-ne mancances explorant informació GIS sobre espai caminable i  les dades reals sobre dinàmica de vianants. LIKE-BCN es presenta com una eina de mesura acurada i fonamentada en dades per guiar processos de transformació urbana cap a l’assoliment dels reptes de Barcelona plantejats a l’horitzó 2024 i més enllà. 

GRANBCN: Aïllament social i soledat entre la gent gran a Barcelona.

IP: Pilar Zueras. Entitat líder: CED – Centre d’Estudis Demogràfics. Projecte en col·laboració amb UAB – Universitat Autònoma de Barcelona, i Amics de la Gent Gran. 

Aquest projecte vol analitzar l’impacte de l’envelliment, el canvi urbà i la seva interacció als diferents barris de la ciutat. I també se centra en examinar els processos d’intervenció social per donar suport emocional a la gent gran que se sent sola.

Verd de proximitat BCN.

IP: Gabriel Pérez Luque. Entitat líder: UdL – Universitat de Lleida. Projecte en col·laboració amb: Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC); IT4S – Innovation Technologies for Sustainability; Eixverd, i Teb verd. 

L’objectiu del projecte és dissenyar i implementar un pla de monitoratge i avaluació del funcionament i dels impactes de les cobertes verdes a la ciutat de Barcelona, que sigui integrador i participatiu, econòmicament viable i sostenible en el temps.

VISITMOB: Mobilitat dels visitants a la ciutat de Barcelona després de la COVID‐19. 

IP: Aaron Gutiérrez Palomero. Entitat líder: URV – Universitat Rovira i Virgili. Projecte en col·laboració amb: UOC – Fundació Universitat Oberta de Catalunya; Eurecat – Centre Tecnològic de Catalunya; ISGlobal – Institut de Salut Global de Barcelona; UIC Barcelona, i Ostelea – Tourism Management School. 

Anàlisi i orientacions pel foment d’una mobilitat social i ambientalment sostenible. El projecte estudiarà la mobilitat de la població visitant a Barcelona i el seu impacte en la qualitat de vida de la població resident, amb la finalitat de millorar la gestió de la mobilitat a la ciutat després de la Covid-19. Serà una recerca multi-metodològica que combinarà tècniques quantitatives i qualitatives en base a fonts diverses i complementàries (enquestes a població visitant i resident, tracking amb GPS, tallers i grups de discussió,  mètodes participatius i entrevistes, i anàlisi espacial amb Sistemes d’Informació Geogràfica). Permetrà obtenir dades originals sobre les mobilitats a la ciutat dels diversos col·lectius de població visitant (persones turistes, visitants d’un dia, creueristes, etc.) així com la seva interacció amb el medi urbà i les mobilitats de la població resident. Pretén aportar evidències útils per dissenyar estratègies i instruments pel foment d’una mobilitat social i mediambientalment més sostenible en un context amb nous reptes derivats de la pandèmia de la Covid-19.

Optimitzant l’ús del cotxe compartit i la mobilitat compartida a ciutats intel·ligents i sostenibles.

IP: Angel A. Juan Pérez. Entitat líder: UOC – Fundació Universitat Oberta de Catalunya. Projecte en col·laboració amb: Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), Universitat Politècnica de València, i Spindox Digital Soul. 

Fent ús de la iniciativa OPEN DATA BCN, proporcionar solucions eficients als problemes  mitjançant el disseny d’una nova família d’algoritmes intel·ligents  capaços de processar ràpidament grans quantitats de dades per donar suport a la presa de decisions en temps real.

REV-TER: Reviure als terrats.

IP: Pere Joan Ravetllat Mira. Entitat líder: Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). Projecte en col·laboració amb UB – Universitat de Barcelona, i Associació Oasiurbà. 

El projecte proposta la millora i reutilització de l’espai dels terrats de  Ciutat Vella, des de la perspectiva de l’envelliment actiu i saludable, mitjançant la diagnosi sociodemogràfica, l’anàlisi dels terrats existents al districte i la recerca de solucions de baix cost, desmuntables i reciclables. Proposa elaborar un catàleg de micro-projectes i el prototipatge de solucions integrals com propostes ‘plug-in’ d’aplicació en casos pilot i replicables en altres punts de la ciutat i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Compartir

0

Categoría:

Investigació